Koelen met water als medium

Koelmedium H2O

In het kader van duurzaam ondernemen ondersteunt Kampmann GmbH de trend richting koelmedia met een laag aardopwarmingsvermogen. Daarbij maakt met name water als energiedrager een milieuvriendelijke klimaatregeling in gebouwen mogelijk. H2O heeft een Global Warming Potential (GWP (1)) van 0 en daardoor is het broeikaseffect ervan uitzonderlijk laag. Bovendien is water anders dan andere 'natuurlijke' koelmiddelen niet toxisch en niet ontvlambaar.

 

Een klimaatregeling van gebouwen waarbij de koelenergie naar een dragersysteem zoals water wordt overgedragen, brengt enorme voordelen met zich mee ten opzichte van de wijd vertakte leidingsystemen met directe verdamping en grote hoeveelheden koelmiddel.

 

Hier naar de voordelen

 

 

(1) Het GWP geeft aan met welke factor een in de atmosfeer uitgestoten gas, bijvoorbeeld een vrijgekomen koelmiddel, het natuurlijke broeikaseffect in vergelijking met dezelfde massa CO2 versterkt (meting als CO2-equivalent; GWP van een CO2-molecule = 1)