Verordening inzake koelmiddelen om de klimaatverandering in te dijken

F-gassenverordening (EU) Nr. 517/2014 van 16 april 2014

Om de gevreesde klimaatverandering in te dijken, zijn de industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% terug te dringen (ten opzichte van 1990). De zogenaamde F-gassen (gefluoreerde gassen) zijn, naast een hele reeks andere oorzaken, ook in grote mate verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Als dat gas in de atmosfeer terechtkomt, dan is dat 1000 keer (of zelfs meer) zo slecht voor het milieu als de uitstoot van dezelfde hoeveelheid CO2.

 

Het Europese Parlement heeft de negatieve impact van F-gassen vroeg erkend en er al in 2006 de verordening (EG) Nr. 842/2006 voor opgesteld. Die wordt vanaf 01/01/2015 vervangen door de nieuwe (EU) verordening Nr. 517/2014 met nog strengere richtlijnen.

 

De nieuwe verordening dringt de uitstoot van F-gassen nog verder terug. Onder die F-gassen vallen zo goed als alle koelmiddelen die in koel- en klimaatregelingssystemen gebruikt worden. Enkele koelmiddelen werden op een bepaald tijdstip meteen verboden, andere werden door een 'Phase Down' (hoeveelheid die op de markt gebracht mag worden) aanzienlijk duurder.

 

Hoe slecht een koelmiddel voor het milieu is, wordt aangegeven door de zogenaamde GWP-waarde (Greenhouse Warming Potential). Die toont aan hoe schadelijk de uitstoot van 1 kg F-gas is in vergelijking met de uitstoot van 1 kg CO2. Als het koelmiddel bijvoorbeeld een GWP heeft van 1490, dan is een kg van dit koelmiddel in de atmosfeer 1490 keer schadelijker dan wanneer dezelfde hoeveelheid CO2 vrijkomt.


Direct verbod voor nieuwe installaties:

Datum van het verbod
Betreft
Max. toegestane GWP
voorbeeld koelmiddel
1.1.2015 Huishoudelijke koelapparaten 150 R134a, R404A
1.1.2020 Industriële koelkasten en diepvriezers 2500 R404A
1.1.2022 Industriële koelkasten en diepvriezers 150 R134a, R404A
1.1.2020 Vaste koelinstallaties, zoals in supermarkten of koelruimtes 2500 R404A
1.1.2020 Draagbare klimaatregelingstoestellen 150 R407C, R410A
1.1.2022 Koelinstallaties uit meerdere delen, bijvoorbeeld verschillende afdelingen in een supermarkt 150 R134a, R404A, R410A
1.1.2025 Splitsysteem, bijvoorbeeld voor huishoudelijk gebruik (minder dan 3 kg koelmiddel) 750 R407C, R410A
De verordening bevat ook andere definities, zoals bijvoorbeeld uitzonderingen. U vindt hier een vereenvoudigde voorstelling en samenvatting om het onderwerp te verduidelijken. Voor de precieze definitie wordt naar de verordening verwezen.


Direct verbod op het gebruik van koelmiddelen voor de service en het onderhoud:

Datum van het verbod
Betreft
Max. toegestane GWP
voorbeeld koelmiddel
1.1.2020 Navullen met nieuw koelmiddel bij koelinstallaties met een inhoud van 40 ton CO2-equivalent. Bijvoorbeeld een inhoud van 10,2 kg 2500 R404A
1.1.2029 Gebeurt zoals vroeger, maar vanaf die datum mag over het algemeen geen koelmiddel met die GWP-waarde of hoger gebruikt worden (ook niet gerecycleerd) 2500 R404A
De verordening bevat ook andere definities, zoals bijvoorbeeld uitzonderingen. U vindt hier een vereenvoudigde voorstelling en samenvatting om het onderwerp te verduidelijken. Voor de precieze definitie wordt naar de verordening verwezen.

 

Naast dit direct verbod, wijzigt de verordening ook de wettelijke lekcontroles. De koel- of klimaatregelingsinstallaties moeten op wettelijk bepaalde tijdstippen gecontroleerd worden op lekken. De controledocumenten moeten minstens 5 jaar bewaard worden. De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles en het bewaren van de documenten.

 

De frequentie wordt bepaald door het aantal ton CO2-equivalent. Dus de koelmiddelinhoud van de installatie, vermenigvuldigd met het GWP van het koelmiddel.

 

Koelmiddel
Jaarlijkse controle*
Halfjaarlijkse controle*
Driemaandelijkse controle*
R 134a

vanaf 3,5 kg

vanaf 35 kg vanaf 350 kg
R 404a vanaf 1,3 kg vanaf 13 kg vanaf 130 kg
R 407C vanaf 2,8 kg vanaf 28 kg vanaf 280 kg
R 410A vanaf 2,4 kg

vanaf 24 kg

vanaf 240 kg

De verordening bevat ook andere definities, zoals bijvoorbeeld uitzonderingen. U vindt hier een vereenvoudigde voorstelling en samenvatting om het onderwerp te verduidelijken. Voor de precieze definitie wordt naar de verordening verwezen.

* de intervallen kunnen door automatische lekvoorzieningen ook verdubbeld worden.

 
Alle koelmiddelen worden bovendien aan een 'Phase Down' onderworpen. Die reduceert stapsgewijs de jaarlijkse hoeveelheid F-gassen die gebruikt mag worden. Die totale hoeveelheid is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid die tussen 2009 en 2012 in de EU ingevoerd of geproduceerd werd. Tijdens de vastgelegde periodes moet er evenredig minder CO2-equivalent ingevoerd of geproduceerd worden.

 

Jaar
2015 2016-17 2018-20  2021-23  2024-26 2027-29 2030
Vermindering van

100 %

7 % 37 % 55 % 69 % 76 % 79 %

 

Doordat er minder koelmiddel mag worden verkocht, wordt er een enorme prijsstijging per kilogram koelmiddel verwacht. Door de 'Phase Down' en het verbod op bepaalde koelmiddelen, zal de toekomst in koelmiddelen met lagere GWP's liggen. Het gaat voornamelijk om 'natuurlijke' koelmiddelen zoals CO2, propaan ... Jammer genoeg bezitten die koelmiddelen onaangename eigenschappen zoals een zeer hoge druk (CO2) en brandbaarheid (propaan).

 

Die eigenschappen en de verwachtte stijging van de prijs per kilogram koelmiddel zullen zorgen voor een daling van de gebruikte hoeveelheid koelmiddel. En dat vooral in systemen die de koelenergie via een drager zoals water overbrengen (bijvoorbeeld koudwateropwekkers). Installaties met wijdvertakte leidingssystemen, die volledig met koelmiddel gevuld moeten worden, zullen in de toekomst steeds duurder worden.

 

(Deze samenvatting is slechts een overzicht en bevat niet alle gedetailleerde informatie. Ze bevat conclusies van Kampmann GmbH om de zaken wat te vereenvoudigen. Voor details verwijzen we u naar de desbetreffende verordening. We garanderen in geen geval de volledigheid of juistheid van de inhoud.)

  


  

 

Plan uw volgende project met Kampmann en vraag hier uw offerte aan. Vertrouw op ons professioneel advies.

 

Uw offerte aanvragen

 

 

Vind hier snel de koelproducten die u nodig heeft.

 

Koelproducten