Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Ventilatie en temperering scheiden

Kampmann GmbH met nieuw concept voor EnEV 2009, §15: Gebruikers en het milieu profiteren.

Lingen (Ems), 13-07-2010. – De gangbare omzetting van de nieuwe EnEV, §15, verloopt volgens een simpel schema: om een warmteterugwinning vanaf een volumestroom van de toevoerlucht van 4000 m³/h te bereiken valt de keuze op een centraal ventilatieapparaat dat ook de temperering van de ruimten op zich neemt. Daarmee worden nadelen letterlijk op de koop toe genomen. De nieuwe systeemoplossing van Kampmann GmbH functioneert eenvoudiger, voordeliger en milieuvriendelijker. Zij koppelt op inventieve wijze de voordelen van de decentrale temperering aan de voordelen van de centrale warmteterugwinning.

 

In de werkwijze van een tempererende centrale ventilatie schuilt haar kostenintensieve nadeel: omdat een kleine luchthoeveelheid voor een bevredigende temperering van een ruimte vaak onvoldoende is, wordt het ingevoerde volume verse lucht via mengluchtkamers of circulatieluchtkleppen naar koel- of verwarmingsregisters vergroot. Er ontstaat een grote hoeveelheid lucht, die met hoge energiekosten voor de ventilatoren door de weerstanden van de warmtewisselaars, filters en kleppen wordt gedrukt. De gekoelde of verwarmde lucht bereikt eveneens met sterke kracht van de ventilator en door grote luchtkanalen uiteindelijk haar plaats van bestemming.

 

Efficiënter: de functies splitsen.

Het gaat ook kleiner en efficiënter. De nieuwe Kampmann-systeemoplossing centraal/decentraal volgt een simpele overweging: ventilatie en temperering van een ruimte hoeven niet onvermijdelijk met één apparaat te gebeuren. De functies kunnen worden gesplitst: via CO2-sensors of bewegingsmelders wordt de vereiste luchtkwaliteit vastgesteld. Het ventilatieapparaat voorziet de ruimte van verse buitenlucht en met EnEV overeenkomende warmteterugwinning, verbruikte lucht wordt afgevoerd. Er wordt daarentegen uitsluitend verwarmd en gekoeld op plaatsen waar dat nodig is: in de ruimten zelf, met temperatuursensors, tijdschakelklokken of instelbare thermostaten.

 

Klein luchtvolume heeft duidelijke besparingen tot gevolg

De combinatie van decentrale luchtconditionering en centrale warmteterugwinning combineert de voordelen van beide concepten en sluit de nadelen ervan uit. Het belangrijkste gedeelte van de nieuwe systeemoplossing bestaat uit de Airblock C, een compact ventilatieapparaat met efficiënte warmteterugwinning en een geïntegreerde bypass. Na filtering en warmteterugwinning door een kruistegenstroom-warmtewisselaar wordt uitsluitend de vereiste buitenlucht door het apparaat gevoerd – wat de energiebehoefte van de ventilatoren tot een minimum reduceert! Bij een CO2-geleide verseluchtvoorziening worden de luchthoeveelheid en zodoende de vermogensopname nogmaals gereduceerd. In de ruimten zelf zorgen decentrale Kampmann-producten zoals de Ultra, het luchtbehandelingsapparaat voor grote ruimten, luchtverwarmers of ventilatorconvectoren voor de individueel gewenste behaaglijke of werktemperatuur. Zij lopen in de energiebesparende circulatieluchtmodus als er geen verse lucht nodig is.

 

SFP-gegevensvergelijking overtuigt

De volgende vergelijkingsgegevens maken duidelijk hoe zinvol een combinatie centraal/decentraal is: een Airblock C bezit een SFP-(specific fan power) waarde van < 2.000 Ws/m³. Dit is de maximaal toegestane waarde conform EnEV. De Ultra, het luchtbehandelingsapparaat voor grote ruimten, heeft een SFP-waarde van 100 tot 170 Ws/m³, een luchtverwarmer van 100 tot 200 Ws/m³. Tegenover deze gegevens staan SFP-waarden van < 2.000 Ws/m³, die van een gangbaar centraal ventilatieapparaat, dat ook verwarmt en koelt. Uitsluitend verwarmen of koelen met een centraal ventilatieapparaat is zodoende net zo oneconomisch als broodjes te halen met een vrachtauto.

 

Kampmann GmbH biedt de Airblock C met verschillende warmteterugwinningsgraden en decentrale luchtbehandeling in drie constructieafmetingen en sterkten aan: C 5 ( = 5000 m³/h), C 7 (7000 m³/h) en C 9 (9000 m³/h). Zij kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst. Er kan eveneens worden gekozen uit verschillende decentrale apparaten. Hun lage vermogens- en stroomopname is het gevolg van hun lage luchtweerstand en kleine ventilatoren. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd, daarom zijn de variatiemogelijkheden nagenoeg grenzeloos.

 

Denkbaar voor elke ruimte

De nieuwe oplossing is voor praktisch elke behoefte denkbaar. Zo profiteren al talrijke cash-and-carry bedrijven van de voordelen van de systeemkoppeling van centrale met decentrale techniek. Momenteel bevindt zich bijvoorbeeld een nieuw bioscoopcomplex in de realisatiefase. Daar zorgt de combinatie met ventilatorconvectoren voor de passende en passend getempereerde hoeveelheid verse lucht. Met een maximale luchtvolumestroom van 9000 m³/h dekt de Airblock C tijdens de presentaties de behoefte aan verse lucht; afhankelijk van buitentemperatuur ook vooraf getempereerd door de warmteterugwinning. Voor de behoefte aan restwarmte en de temperering van de ruimte tussen de presentaties wordt gezorgd door de ventilatorconvectoren. Bij gebruik in de grootindustrie voorzien twee Airblock C 9 een groot goederenmagazijn van een op de agrarische sector gerichte dienstverlener naar behoefte van verse lucht.

 

In alle gevallen deden zich overigens veel lagere totaalkosten gevoelen dan bij de realisatie van een centraal ventilatieapparaat.

 

Voordelen In één oogopslag

  • Gefilterde verse lucht, afvoer van de afgewerkte lucht,
  • met EnEV-regels overeenkomende warmteterugwinning (naar keuze met ca. 50 %, 60 % of 80 % WTW-graad),
  • een compacte constructie van het ventilatieapparaat Airblock C in drie sterktes,
  • optimale luchtbehandeling,
  • lagere aanschafkosten t.o.v. een centraal apparaat met verwarm-/koelfunctie,
  • enorme energiebesparing qua bedrijfswijze,
  • CO2-besparingen,
  • een geminimaliseerd luchtkanalennet, minder ruimtebehoefte,
  • geen druk- en warmteverliezen door verwarmings- en koelregisters in de toevoer van verse lucht,
  • naar wens gemaakte decentrale eindapparaten voor een individuele kamertemperering.

 

Slotsom

Door de nieuwe EnEV, §15, is een warmteterugwinning vanaf een volumestroom van de toevoerlucht van 4000 m³/h voorgeschreven. De oplossing die resources, plaats en kosten bespaart, is een decentrale luchtconditionering met centrale warmteterugwinning.

 

Auteur: gedip. ing. Hermann Ensink, procuratiehouder en hoofd innovatie en techniek, Kampmann GmbH, Lingen (Ems)

 


 

 

terug