Juridische aanwijzingen

 

Algemene voorwaarden

De onderstaande Algemene voorwaarden (AVW) gelden in de betreffende actuele versie op het tijdstip van afsluiten van de overeenkomst voor al onze huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen met ondernemers in de zin van § 14 BGB


General Terms and Conditions Online-Shop

The following General Terms and Conditions will, in the respective version valid at the time the contract is concluded, apply to all Kampmann GmbH's own sales transactions with business entities as defined in Article 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – German Civil Code) through its on-line

...

Impressum

Opgaven conform § 5 TMG (Telemediawet), Kampmann GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 128-130, 49811 Lingen (Ems)


Mededeling betreffende centrale gegevensbescherming

Mededeling betreffende gegevensbescherming: Hartelijk dank voor uw interesse in onze Internetpresentatie. Wij vinden de bescherming van uw privésfeer zeer belangrijk.