header-bauheizer-mietwaerme

Bouwverwarmer kopen en bouwvoortgang garanderen

Op lange termijn denken in plaats van eenmalig en duur huren

Kampmann bouwverwarmers zorgen voor de benodigde warmte op de bouwplaats. Vakmensen, uitvoerders en projectleiders profiteren van talrijke voordelen van dit watergedragen systeem. Bij de vraag naar gehuurde warmte of een eenmalige investering moeten de verantwoordelijken aan de snelle amortisatie van gekochte bouwverwarmers denken. In dit artikel vindt u daarvan een rekenvoorbeeld.

Waarom is een bouwverwarmer zinvol?

Wanneer een bouw moet worden verwarmd en de cv-installatie ter plaatse nog in aanbouw is en/of de verwarmingsoppervlakken nog niet in bedrijf zijn, stelt zich allereerst de vraag welk systeem moet worden gebruikt. Hiervoor bestaan over het algemeen drie mogelijkheden:

  • elektrische verwarmers
  • direct gestookte warmtebronnen
  • bouwverwarmers/luchtverhitters

Elektrische verwarmers zijn vaak stekkerklaar en daarom eenvoudig en flexibel inzetbaar. Ze bereiken echter al snel hun vermogensgrenzen. Te bedenken is dat het maximale warmtevermogen altijd tenminste met het elektrische aansluitvermogen overeenkomt. Zo is bijvoorbeeld voor een warmtevermogen van 5000 Watt altijd een passend sterke stroomaansluiting nodig. En dit vereist  hoge zekering. De standaard 230 V huisaansluiting is in de regel niet voor deze belastingen gedimensioneerd. Daarom zou op  grote bouwplaatsen voor voldoende verwarming dus een aanzienlijk krachtiger stroomnet nodig zijn.

Direct gestookte warmtebronnen produceren warmte door het verbranden van gas. Het grootste nadeel respectievelijk het kritische punt daarbij is, dat de optredende uitlaatgassen moeten worden afgevoerd. Het complete systeem moet veiligheidstechnisch worden goedgekeurd, waardoor extra werkzaamheden ontstaan. Daarom worden deze apparaten zelden toegepast.

De beslissing om met een watersysteem te werken ligt daarom voor de hand. Het is technisch zeer goed uitvoerbaar om een (grote) bouwplaats te verwarmen. De nadelen van de eerstgenoemde systemen zijn de sterke puten van de watergedragen verwarming. Laten wij dit eens wat nader bekijken.

Hoe werkt het watersysteem?

Bij een watersysteem moet onderscheid worden gemaakt tussen het opwekken van de warmte en het overdragen van de warmte.

De warmteopwekking kan via een al geïnstalleerde ketelinstallatie resp. centrale verwarming plaatsvinden. Afhankelijk van de bouwfase is het onwaarschijnlijk, dat de warmteopwekking op die manier al aanwezig is. In de regel biedt een mobiele warmtebron de oplossing.

Bouwverwarmer

De mobiele warmtebron is over het algemeen een oliegestookte verwarming. Deze wordt via een olietank gevoed en genereert warm water. Via een watersysteem, dus via slangleidingen, meestal met snelkoppelingen, wordt het warm water in het gebouw aan de bouwverwarmers geleverd. Hier wordt de warmte via een convector en ventilator aan de ruimte afgegeven.

Zo wordt de watergedragen Kampmann bouwverwarmer op een bestaand of mobiel PWW-verwarmingssysteem aangesloten en zorgt zo voor de benodigde warmte en het aanhouden van de voor veel bouwmaterialen benodigde temperatuurbereiken. Daarmee kan de koudeperiode met een gerust hart tegemoet worden getreden. Onafhankelijk van de buitentemperaturen kan de bouw continu doorgaan, of het apparaat nu als ruwbouwverwarming of voor bouwdrogen wordt gebruikt.

Waarom huren, als men ook kan kopen?

In aanbestedingen zijn vaak al de kosten voor een benodigde bouwverwarming opgenomen. Aanbieders profiteren dus van een snelle amortisatie van gekochte bouwverwarmers, in het beste geval al tijdens de verwarmingsperiode op de bouwplaats. Over een complete verwarmingsperiode wordt het voor de klanten met de Kampmann bouwverwarmer in toenemende mate voordeliger dan wanneer zij mobiele bouwverwarmers zouden moeten huren. Via een eenvoudige break even-berekening kan het voordeel van kopen ten opzichte van huren goed worden weergegeven.

Vergelijkingsberekening

Vergeleken worden de kosten voor een gehuurde watergedragen luchtverhitter en het aanschaffen van een technisch vergelijkbare Kampmann bouwverwarmer. De prijzen zijn uit vrij toegankelijke webapplicaties voor huurverwarmingen respectievelijk gebruikelijke kortingsvoorwaarden voor het aanschaffen van een Kampmann bouwverwarmer bepaald. Als gebruikstijd is vier maanden = 120 kalenderdagen genomen (van 01-11 tot 28-02). Er zijn 10 bouwverwarmers nodig. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de huurkosten voor de mobiele verwarmingscentrale, dus de warmteopwekking, omdat deze voor beide varianten gelijk is.

Investeringskosten Kampmann bouwverwarmer:
995 € x 10 apparaten = 9.950 €

Huurprijs voor 4 maanden (120 dagen):
1.949 € x 10 apparaten = 19.490 €

  

Naast de snelle amortisatie hebben kopers bovendien de mogelijkheid, de bouwverwarmers voor een volgend project weer te gebruiken of te verkopen. Reeds na 61 dagen is kopen voordeliger dan huren. De huurprijs is na deze periode namelijk al 10.050 €.

  

Kenmerken van de bouwverwarmer

Bouwplaats verwarmen, dekvloer drogen, hal- of tentverwarming: bouwverwarmers van Kampmann zijn uiterst veelzijdig en geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden met warmtevermogens van maximaal 50 kW per apparaat.

Voordelen voor de verantwoordelijke voor de bouw

  • geen bouwstop vanwege ondraaglijke koude
  • verwarmde, droge en ontdooide bouwlocaties
  • voltooiing van projecten binnen de afgesproken termijnen
  • veiliger dan elektrische en gasgestookte verwarmingen
  • lagere brandstofkosten in vergelijking met direct gestookte warmtebronnen

Configureer in ons berekeningsprogramma de voor u passende bouwverwarmer, standaard met energiezuinige EC-ventilator.

Nu berekenen

Het gebruik van de bouwverwarmers is trouwens ook goed voor het gebouw. Want de in het bouwproces gebruikte materialen zoals beton, estrik of gips bevatten veel water, dat moet ontwijken. Een slecht ontvochtigde ruwbouw beïnvloedt de warmte-isolatie van het gebouw en vertraagt de bouwvoortgang. Kampmann bouwverwarmers zorgen voor een continu bouwproces en aangename temperaturen op de winterbouwplaats.