Goede vooruitzichten – in de hoofdstad van Oostenrijk ontstaat de nieuwe wijk Belvedere.

Wist u dat? Oostenrijk is het zwaarste land van Europa. Hoe je dat meet? Eenvoudig gezegd, je 'weegt' de aardkorst. En bijgevolg weegt Oostenrijk 9.400.000 miljard ton. Veel andere landen wegen weliswaar in totaal meer (bijvoorbeeld Duitsland met 28.000.000 miljard ton), maar door de Alpen weegt een vierkante kilometerlandmassa in Oostenrijk gemiddeld 112 miljard ton – en daarmee staat het land in Europa bovenaan. En wist u dat de hoofdstad van Oostenrijk geen centraal station heeft? Dat wil zeggen, tot voor kort.

Daadwerkelijk kent Wenen meerdere stations, maar (tot 2012) dus geen echt centraal station. Nog steeds zijn er behalve het centraal station nog twee grote stations: station Westbahnhof en station Wien Mitte, wat misschien klinkt als centraal station maar het niet is. In plaats daarvan werd het station Südbahnhof het centraal station. Grappig is dat station Südbahnhof vroeger station Ostbahnhof heette. U bent het spoor bijster? Niet erg. Voor ons, Kampmann dus, is van belang dat bij het ombouwen van station Südbahnhof tot Hauptbahnhof (centraal station) veel ruimte werd geschapen. En deze ruimte kreeg een naam: Quartier Belvedere.

Red / white urban railway leaving the Belvedere district

Meer bepaald werd het ruimtevretende station Südbahnhof gesloopt. In de directe nabijheid ontstond een compleet nieuw centraal station. Maar nou hebben we het genoeg gehad over stations! Laten we onze aandacht richten op de nieuwe wijk Quartier Belvedere, die op de braakliggende grond nog altijd in aanbouw is. En om nog één keer af te dwalen: de naam van de wijk Quartier Belvedere komt van het nabijgelegen wereldberoemde slot Belvedere. En uit stedenbouwkundig oogpunt is dat logisch, want de nieuwe wijk vormt de verbindende schakel tussen het nieuwe centraal station, het slot en het historische centrum van Wenen – een buitengewone as. En het is daarom zeer gewilde bouwgrond, die zinvol en verstandig ingericht moest worden.

DE EERSTE TER PLAATSE – ICONEN IN DE BOUW

Erste Group’s headquarters under almost cloudless skies, roads and suburban railway tracks in front

De Weense stedenbouwkundigen kozen voor een mix van kantoor- en woonruimte, parken, culturele voorzieningen en winkels. Het eerste grootschalige project dat is gerealiseerd – en dat liet de opdrachtgever, nomen est omen, zich niet afnemen – is het nieuwe hoofdkantoor van de Erste Group, in het Alpenland beter bekend als de 'Eerste bank Oostenrijk'. De Erste Group is een van de grootste banken in Midden- en Oost-Europa met 3.200 filialen in acht landen. Het hoofdkantoor in Wenen was tot nu toe verspreid over 20 locaties in de hele stad. Sinds maart 2016 zijn deze krachten gebundeld in het nieuwe hoofdkantoor dat de naam 'Erste Campus' heeft gekregen. 4.500 medewerkers verhuisden naar het complex, dat niet alleen van buitenaf transparant lijkt maar de openheid ook binnenin vormgeeft: kantoorlandschappen zonder vaste werkplekken vormen voor de eens decentraal werkende medewerkers ongetwijfeld een uitdaging. Maar Ursula Kuntner van de Erste Bank neemt in een interview met de Oostenrijkse publieke omroep ORF het wantrouwen weg: "Wij zijn twee jaar geleden begonnen om de medewerkers op de nieuwe kantoorsituatie voor te bereiden." Michael Hamann, projectleider, vult aan: "Als u door het gebouw loopt, is er geen enkele slechte werkplek, maar zijn ze allemaal super verlicht. Er is geen werkplek die uitkijkt op een donkere binnenplaats." Om dit te realiseren zijn alle gevels volledig van glas. En om te voorkomen dat radiatoren het uitzicht belemmeren, zijn voor de vensters Katherm-convectorputverwarmingen van Kampmann geïnstalleerd.

Construction site of the Business Center Icon Vienna, road intersection in front

Net als in het aangrenzende Business-Center Icon Vienna. Of beter gezegd: zoals het ook in Icon Vienna eens zal zijn. Want hier wordt nog volop gebouwd. In de herfst van 2015 werd begonnen; oplevering is gepland voor medio 2018. In die periode zullen er drie verschillend hoge kantoortorens ontstaan, die door een sokkelverdieping onderling zijn verbonden en direct op het nieuwe centraal station zijn aangesloten. Zo ontstaat er een dynamisch spanningsveld uit openbare ruimte en zakenwereld. En hoewel het getal dat Kampmann interesseert geen gelijke tred houdt met het gigantische getal van het Oostenrijkse gewicht, toch is ook dat getal indrukwekkend. Het aantal te leveren en te installeren Katherm-convectorputverwarmingen: 2.980.