Het wereldklimaat verandert – energie-efficiëntie is een belangrijke factor voor de vermindering van CO2-emissies.

Genau mein Klima. Dat is de claim van Kampmann. Deze refereert aan het persoonlijk ervaren aangename klimaat dat wij met behulp van onze producten in alle soorten ruimten tot stand brengen. Om ervoor te zorgen dat dit zo is en blijft, werken wij elke dag in ons R&D-center (FEC), optimaliseren wij onze apparaten steeds verder en ontwikkelen wij nieuwe producten. De medewerkers van het FEC zijn dus uiteindelijk klimaatonderzoekers.

Natuurlijk wordt met de term 'klimaatonderzoeker' iets anders bedoeld. En wij willen ook helemaal niet zo arrogant zijn dat wij onze gewaardeerde FEC-medewerkers vergelijken met de klimaatonderzoekers die proberen de omvang van de aardopwarming te bepalen. Het leidt geen twijfel dat ons zeer complexe wereldklimaat aan het veranderen is en dat de mens daaraan een belangrijk aandeel heeft. De effecten van de klimaatverandering zijn nauwelijks in te schatten. Vast staat dat deze ernstige gevolgen zal hebben – zelfs bij een veeleer gematigde temperatuurstijging van twee graden Celsius (de politiek heeft zich bij de G8-top in L'Aquila in 2009 vastgelegd op een doelstelling van 2 graden) is de stijging van de zeespiegel niet te stoppen. Levens- en cultuurgebieden zoals kleine eilanden of arctische nederzettingen zullen vernietigd worden. Een studie uit 2012 die door de Wereldbank in opdracht is gegeven, gaat uit van een temperatuurstijging van vier graden. Dit scenario heeft catastrofale gevolgen – ook voor grote industrielanden. De grote meerderheid van de wetenschappers is het erover eens, dat de door de mens uitgestoten broeikasgassen verantwoordelijk zijn voor de aardopwarming, op de eerste plaats kooldioxide (CO2), dat vooral ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen.

Maatregelen zoals de Duitse energiespaarverordening EnEV en de Ecodesign-richtlijn (ErP) zijn politieke middelen op weg naar naleving van de 2-gradengrens. Want ook al bevindt Duitsland zich met de energietransitie op de goede weg, fossiele brandstoffen hebben nog altijd een groot aandeel in onze stroommix. Hier komen de 'klimaatonderzoekers' van Kampmann en de onderzoekers van het wereldklimaat samen: het hoofddoel van het R&D-center in Lingen is het verbeteren van de energie-efficiëntie – en dus een reductie van de CO2-emissies.

Vanzelfsprekend is het R&D-center geen afdeling die tot taak heeft om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De reden voor het bestaan ervan is vooral van economische aard – dat leidt geen twijfel. Maar Kampmann is zich bewust van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met producten waarvan het energieverbruik relevant is. Onze technische expertise en toonaangevende innovatiekracht willen wij ook gebruiken om onze voortrekkersrol op het gebied van klimaatbescherming in Europa en dan met name in Duitsland te rechtvaardigen. Daarom juichen wij de nieuwe eisen van de Ecodesign-richtlijn toe en zijn we blij dat we met het R&D-center over een laboratorium beschikken waarin wij de energie-efficiëntie van onze producten aantonen en vooral ook kunnen verbeteren. Want zoals 'Genau mein Klima' geldt voor ons huis, kantoor en werkruimte, zo moet dat ook voor de wereld gelden.

Het R&D-center
Perfecte omstandigheden voor geldige testresultaten. Niet alleen worden alle apparaten geoptimaliseerd en nieuw ontwikkeld in de laboratoria, ze worden ook gemeten overeenkomstig de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Voor bindende prestatiegegevens waarop u kunt vertrouwen.

Exterior view of the Research & Development Center in Lingen

Het R&D-center
Perfecte omstandigheden voor geldige testresultaten. Niet alleen worden alle apparaten geoptimaliseerd en nieuw ontwikkeld in de laboratoria, ze worden ook gemeten overeenkomstig de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Voor bindende prestatiegegevens waarop u kunt vertrouwen.

Het laboratorium voor ruimteluchtstroming
Voor een realistische simulatie van de klimatisering van ruimtes: Wanden, vloeren en plafonds kunnen onafhankelijk van elkaar worden verwarmd of gekoeld. Bouwkundige bijzonderheden kunnen worden nagebootst. Het resultaat is gedetailleerde informatie over luchtstromingen en behaaglijkheid.

Room-flow laboratory at Kampmann’s Research & Development Centre in Lingen

Het laboratorium voor ruimteluchtstroming

Voor een realistische simulatie van de klimatisering van ruimtes: Wanden, vloeren en plafonds kunnen onafhankelijk van elkaar worden verwarmd of gekoeld. Bouwkundige bijzonderheden kunnen worden nagebootst. Het resultaat is gedetailleerde informatie over luchtstromingen en behaaglijkheid.

Het multifunctionele laboratorium
Het hart van het multifunctionele laboratorium wordt gevormd door de kamertestbank voor het genormeerd meten van ventilator- en weerstandkarakteristieken, filters, kleppen en kanalen. Twee klimaatsimulatie-installaties leveren hiervoor geconditioneerde lucht met een luchtverplaatsing van maximaal 14.000 m³/h.

Multi-purpose laboratory at Kampmann’s Research & Development Center in Lingen

Het multifunctionele laboratorium
Het hart van het multifunctionele laboratorium wordt gevormd door de kamertestbank voor het genormeerd meten van ventilator- en weerstandkarakteristieken, filters, kleppen en kanalen. Twee klimaatsimulatie-installaties leveren hiervoor geconditioneerde lucht met een luchtverplaatsing van maximaal 14.000 m³/h.

Het laboratorium voor geluidsmeting
Pssst! 30 cm beton, 40 cm steen- en glaswol alsook 45 cm geluidswiggen zorgen in het akoestisch laboratorium voor absolute stilte. Deze toestand is nodig om in de ruimte de extreem stille Kampmann-apparaten te kunnen meten.

Sound-measuring laboratory at Kampmann’s Research & Development Center in Lingen

Het laboratorium voor geluidsmeting
Pssst! 30 cm beton, 40 cm steen- en glaswol alsook 45 cm geluidswiggen zorgen in het akoestisch laboratorium voor absolute stilte. Deze toestand is nodig om in de ruimte de extreem stille Kampmann-apparaten te kunnen meten.