Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De energie-efficiëntie staat momenteel centraal binnen iedere planning in de hotelsector. Wij ondersteunen u door onze uitgesproken knowhow en helpen u aan de planning van een energiebesparend verwarmings-, airco- en ventilatiesysteem.

De steeds sterker wordende betekenis van de energie-efficiëntie is naast de continu voortschrijdende klimaatverandering vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de energiekosten, waardoor de belangstelling van de exploitanten voor een zo efficiënt mogelijke verwarming, koeling en ventilatie van bouwobjecten steeds toeneemt. Dit leidt ertoe dat steeds meer duurzame en energiebesparende systemen en producten met voorrang worden toegepast.

 

Door het hoge aantal ruimten en hun verschillende bezettingstijden en -dichtheden speelt de energie-efficiëntie met name binnen hotels een belangrijke rol. Voor deze speciale omstandigheden bij hotels is een optimaal samenspel van de afzonderlijke verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties) noodzakelijk, omdat anders onnodige kosten ontstaan en het energieverbruik onevenredig hoog kan uitvallen.

 

Met onze oplossingen ontziet u niet alleen het milieu, maar bespaart u ook aanzienlijk op kosten. Omdat wij apparaatcomponenten gebruiken die voldoen aan de stand van de techniek en geoptimaliseerd zijn voor een zo laag mogelijk energieverbruik.

 

Zo kan bijvoorbeeld de regeling van de kamers worden aangesloten op een boekingssoftware teneinde te waarborgen dat uitsluitend gebruikte hotelkamers verwarmd, gekoeld of geventileerd worden. Dat bespaart energie, zonder veel uitgaven in de bediening of het onderhoud te veroorzaken.

 

Onze producten dekken de behoeften aan energiebesparende technische installaties en passen zich individueel aan de desbetreffende eisen aan. Wij passen onze knowhow met alle plezier toe om u met advies terzijde te staan en u zo een energie-efficiënte oplossing te bezorgen. Met ons aan uw zijde bespaart u kosten en tijd.