Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De energie-efficiëntie staat op vandaag centraal in iedere planning – met name bij kostenintensieve bouwplannen zoals bedrijfs- en industriegebouwen. Onze knowhow helpt u bij het ontwerpen van een energiebesparend systeem voor verwarming, koeling en ventilatie.

De steeds sterker wordende betekenis van de energie-efficiëntie is naast de continu voortschrijdende klimaatverandering vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de energiekosten, waardoor de belangstelling van de exploitanten voor een zo efficiënt mogelijke verwarming, koeling en ventilatie van bouwobjecten steeds toeneemt. Dit leidt ertoe dat steeds meer duurzame en energiesparende systemen en producten met voorrang worden toegepast.

 

Door het meestal enorme totale oppervlak speelt de energie-efficiëntie met name bij bedrijfs- en industriegebouwen een belangrijke rol. Voor deze speciale omstandigheden is een optimaal samenspel van de afzonderlijke verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties) noodzakelijk, omdat anders onnodige kosten ontstaan en het energieverbruik onevenredig hoog kan uitvallen.

 

Met onze oplossingen ontziet u niet alleen het milieu, maar bespaart u ook aanzienlijk op kosten. Omdat wij apparaatcomponenten gebruiken, die voldoen aan de stand van de techniek en geoptimaliseerd zijn voor een zo laag mogelijk energieverbruik.

 

Zo kan bijvoorbeeld door een zinvolle koppeling van verschillende systeemcomponenten de afvalwarmte uit de machinekoeling effectief worden aangesloten op de verwarming van het gebouw. Dat bespaart energie, zonder extra uitgaven in de bediening of het onderhoud te veroorzaken.

 

Onze producten dekken de behoeften aan energiebesparende technische installaties en passen zich individueel aan de desbetreffende eisen aan. Wij passen onze knowhow met alle plezier toe om u ondersteunend terzijde te staan en u een energie-efficiënte oplossing te bezorgen. Zo bespaart u kosten en tijd.