Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Doordat de hallen op verschillende wijzen worden gebruikt, zijn gevarieerde eisen aan de technische uitrusting van het gebouw het resultaat. Wij vinden passende productoplossingen voor u.

Bedrijfs- en industriegebouwen kunnen qua gebruiksdoel zeer sterk in gebruik en totale inrichting van elkaar verschillen; dit brengt ook voor de technische uitrusting van het gebouw zeer uiteenlopende eisen met zich mee. Om een zo efficiënt mogelijke oplossing te vinden moet daarom ieder gebouw individueel worden bekeken op zijn wijze van gebruik.

 

Bovendien speelt een groot aantal factoren die de eisen aan de TGU-planning beïnvloeden, een rol:

 

Geometrie en afmetingen van hallen:

Deze factoren zijn relevant voor een gelijkmatige warmteverdeling en er moet bijvoorbeeld rekening mee worden gehouden om tochtverschijnselen te voorkomen. Zij hebben effecten op de berekening van de warmtebehoefte en dienen daarom in geen geval buiten beschouwing te worden gelaten.

 

Uitvoering en gebruikstijden van machines:

Bij de berekening van de warmtebehoefte of de koellast zijn de door machines gegenereerde lasten van speciaal belang.

 

Verwerkte materialen en grondstoffen:

Voor het dimensioneren van HVAC-systemen Ventilatie zijn deze aspecten belangrijke invloedsfactoren. In de fijnmechanica bijvoorbeeld worden vaak gevoelige grondstoffen ingezet waarvoor constante kamertemperaturen nodig zijn en waarbij in voorkomende gevallen opwervelingen van stof door luchtbewegingen moeten worden voorkomen.

 

Personen:

Afhankelijk van de menselijke aanwezigheid en de vorm daarvan moet rekening worden gehouden met de kamertemperatuur en stromingen van de kamerlucht en moeten deze aan de behoeften worden aangepast.

 

 

Door onze jarenlange ervaring kennen wij al deze invloedsfactoren. Wij weten waarop moet worden gelet bij de verschillende gebouwtypen en gebruikswijzen. Onze productportefeuille biedt voor iedere hal passende productoplossingen.

 

Met behulp van ons advies bent u in staat de gebouwsituatie zo goed mogelijk te analyseren – op deze basis filteren wij samen de desbetreffende eisen eruit en ondersteunen wij u bij het ontwerpen en realiseren van uw bouwplan. Meld u bij ons en wij komen met alle plezier een adviesafspraak met u overeen.