Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Afhankelijk van de machine-uitrusting binnen de hallen zijn volkomen verschillende factoren doorslaggevend voor een efficiënte, individueel ingerichte planning van verwarming, airco en ventilatie. Kampmann kent deze allemaal en ondersteunt u met oplossingen volgens uw specificaties.

De desbetreffende machine-uitrusting – dus soort, aantal, looptijden (belasting) en functies van de machine – van de bedrijfs- en industriegebouwen vormt voor iedere planning van de TGU (technische gebouwuitrusting) een wezenlijke factor, omdat zij niet alleen voor elk afzonderlijk deel van het gebouw, maar ook voor het gehele gebouw uitwerkingen bezit.

 

Wij willen dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken: als de warmtebehoefte van een gebouw reeds door de interne lasten, bv. in de vorm van afvalwarmte van machines, wordt gedekt, dan is een qua kosten geoptimaliseerde verwarming voor tijden van stilstand al voldoende. Parallel daaraan kan een koeling c.q. ventilatie van de betreffende ruimten zinvol zijn. In het beste geval zou zelfs een gedeelte van de afvalwarmte van de machines kunnen worden gebruikt voor het verwarmen van andere delen van het gebouw. Al deze overwegingen en maatregelen zouden de efficiëntie van het gehele verwarmingssysteem duidelijk verhogen en kostenvoordelen met zich meebrengen.

 

Een andere invloedsfactor voor de planning van verwarming, koeling en ventilatie bestaat uit geuremissies en de ontwikkeling van stof door de machines, waarmee bij de luchtgeleiding en verwarming c.q. koeling rekening moet worden gehouden. De behaaglijkheid van de operator is hierbij eveneens van groot belang.

 

Door onze jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij u zo goed mogelijk steunen om rekening te houden met het samenspel van machine en medewerkers en om een optimale oplossing voor de desbetreffende omstandigheden te ontwikkelen. Wij bieden oplossingen volgens uw specificaties voor individuele gebouwen.