Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De plaatsing c.q. opstelling van de HVAC-systemen hangt in aanzienlijke mate af van de afmetingen en inrichtingen van het gebouw. Wij geven u de beschikking over objectspecifieke uitvoeringsschema's en schakelvarianten om de planning voor u gemakkelijker te maken en te perfectioneren.

In de industriële sector vormen de afmetingen en inrichtingen van gebouwen vaak uitdagingen voor de plaatsing en opstelling van de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties), omdat naast de warmteverdeling en de luchtgeleiding ook de planning van de elektrische en hydraulische leidingen en de luchtkanalen met hoge uitgaven en hoge montagekosten verbonden is.

 

Om de planning van gebouwtechnische installaties een beetje te vereenvoudigen kan het bv. zinvol zijn om complexe systemen onder te verdelen in verschillende deelsystemen. Op deze wijze kunnen verschillende temperatuurzones of decentrale losse apparaten grote voordelen in de installatiefase en tijdens later gebruik opleveren.

 

Bij een dergelijke opdeling in deelsystemen mag men natuurlijk niet het overzicht verliezen! Het is met name bij vrij grote bedrijfs- en industriegebouwen enorm belangrijk om zich overzicht te verschaffen en de apparatuur zo efficiënt mogelijk op te stellen en te plaatsen. Tegelijkertijd moeten de vereiste richtlijnen in acht worden genomen. Wij ondersteunen u hierbij!

 

Tijdens de ontwerpfase staan wij als competente adviseur u en de uitvoerende bedrijven bij en kunnen wij u zelfs uitvoeringsschema's en schakelvarianten beschikbaar stellen – op deze wijze verliest u het overzicht heel zeker niet en kunt u uw planning navenant inrichten. Dat zal het werk heel wat eenvoudiger voor u maken.