Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Bij het ontwerpen van kantoor- en administratieruimten is een onmisbaar onderdeel dat al vooraf een concept wordt vastgelegd om de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties) regelingstechnisch aan te sluiten in het geplande gebruik van het gebouw.

Alleen dan is tijdens de voortgang van een project gewaarborgd dat de complete TGU in het automatiseringsconcept wordt geïntegreerd, een basisvoorwaarde voor energie- en kostenefficiëntie tijdens lopend bedrijf. Hierbij kunnen onze producten worden ingeschakeld in externe GLT-systemen of met KaControl als zelfstandig automatiseringssysteem operationeel zijn.

 

Al tijdens de ontwerpfase vóór aanvang van de bouw dienen de vereiste functies en de daarvoor vereiste graad van automatisering van de geplande systemen te worden bepaald. Hierdoor wordt een flexibele en exacte aanpassing aan de aanwezige systemen van de kamerautomatisering, zoals bv. verlichting, zonwering en registratie van presentie (aanwezigheid), mogelijk. Met ons aan uw zijde is dat geen probleem: KaControl is de centrale regelingstechniek bij Kampmann, die de fundamentele eisen van de integratie in reeds bestaande techniek waarborgt. Wij hebben als doel u hierbij in staat te stellen om een overkoepelend homogeen systeem te scheppen dat naadloos in de omgeving van aanwezige interfaces kan worden geïntegreerd.

 

Alleen op deze wijze kunnen een eenvoudige bediening en een langdurig efficiënt gebruik van de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties) worden gewaarborgd. Als de afzonderlijke onderdelen van de TGU (technische gebouwuitrusting) niet op die wijze worden afgestemd, bestaat het gevaar dat deze zich wederzijds inperken of zelfs buiten werking stellen.

 

Voor u als ontwerper is een flexibele en gemakkelijk aan te passen regeltechniek met name van belang, omdat deze u het werk enorm vergemakkelijkt. Een groot voordeel, dat in deze vorm uitsluitend door Kampmann producten wordt verschaft.