Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Enkele kerken en historische gebouwen bezitten een bouwstructuur die bij de renovatie van de gebouwen absoluut behouden moet blijven. Om dit te waarborgen ondersteunen wij u competent bij de keuze en plaatsing van de passende verwarmings-, airco- en ventilatietoestellen.

Binnen de planning moet rekening worden gehouden met de bestaande bouwstructuur. Bovendien moet in veel gevallen ook rekening worden gehouden met de monumentenzorg, die betrekking kan hebben op het gehele gebouw of op afzonderlijke delen van het gebouw.

 

In deze samenhang blijken er verschillende voor- en nadelen te zijn van het toepassen van bv. centrale of decentrale apparaatcomponenten, die een elementaire invloed uitoefenen op de planning, omdat een beslissing daaromtrent gevolgen heeft voor de gehele inrichting van de installaties.

 

Wij staan u met advies ter zijde bij deze beslissing: Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden bij het kiezen en plaatsen van de verwarmings-, airco- en ventilatietoestellen, zonder een inperking van de functies te veroorzaken, en ondersteunen u met de noodzakelijke knowhow m.b.t. product en planning.