Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

In kerken en historische gebouwen is het regelen van de luchtvochtigheid binnen de gebouwen enorm belangrijk om de gevoelige inrichting niet te beschadigen. Wij weten welke waarden in de desbetreffende gebouwen moeten worden aangehouden en verlenen u uitvoerig advies.

Als de grenswaarden voor de luchtvochtigheid – zowel naar boven als naar beneden – in de desbetreffende gebouwen niet worden aangehouden, kan dit leiden tot ernstige problemen, in het bijzonder m.b.t. het interieur en de inrichting. Wij helpen u dit te voorkomen!

 

In kerken bijvoorbeeld mag de relatieve luchtvochtigheid een waarde van 40 procent niet langdurig overschrijden, omdat anders het hout van het interieur en het orgel uitdroogt. Om schade aan orgels en andere inrichtingsobjecten te voorkomen moet de vereiste vochtigheid dus door kunstmatige bevochtiging of gerichte ventilatie worden ingebracht – dat is uw taak.

 

Andere voorbeelden zijn boeken en geschriften in bibliotheken of de schilderijen in musea, die door een foutieve luchtvochtigheid eveneens immense schade kunnen oplopen.

 

Onze knowhow kan u behoeden voor zulke fouten! Wij weten welke waarden moeten worden aangehouden in de te plannen gebouwen en verlenen u competent advies bij de keuze van het juiste systeem. Neem contact met ons op!