Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Bij de planning van kinderdagverblijven en scholen staat de veiligheid van de kinderen, medewerkers en het milieu centraal. Hierbij moet rekening worden gehouden met een groot aantal actuele wetten, verordeningen, normen en richtlijnen. Wij nemen u dit gedeelte van het werk competent uit handen.

Niet alleen de inachtneming en naleving van actuele wetten, verordeningen, normen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid maar ook de technisch correcte realisatie daarvan vormen veeleisende, maar zeer wezenlijke vangrails tijdens het plannen, uitvoeren en gebruiken van kinderdagverblijven en scholen. Wij staan u met steun bij om te waarborgen dat volledig wordt voldaan aan deze richtlijnen.

 

Naast de algemene richtlijnen moet hierbij ook worden gelet op landspecifieke verschillen. Onwetendheid van wetten en (VDI-)richtlijnen – ook regionaal in de bondsstaten – kan een onvakkundige planning tot gevolg hebben, die vaak nog meer problemen oplevert.

 

Wij bestuderen de boeken voor u om fouten in planning en de daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen en u zo goed mogelijk te ontlasten. U kunt zich op deze wijze op andere taken concentreren.

 

Om u een betere indruk te verschaffen vindt u hier een kleine keuze uit de in acht te nemen wetten, normen en richtlijnen:

 

  • AMEV („Instructies met betrekking tot de planning en uitvoering van technische installaties voor binnenlucht voor openbare gebouwen“)
  • Richtlijnen voor brandbeveiliging (van de bondsstaten)
  • DIN EN 13779 („Ventilatie van niet-woongebouwen - Algemene grondslagen en eisen voor ventilatie- en airco-installaties en systemen voor koeling van ruimten“)
  • DIN EN 15251 („Inputparameters voor het binnenklimaat voor ontwerp en beoordeling van de energie-efficiëntie van gebouwen - kwaliteit van binnenlucht, temperatuur, licht en akoestiek“)
  • GUV-V S 1 („Ongevalpreventievoorschrift school")
  • GUV-V S 2 („Ongevalpreventievoorschrift kinderdagverblijven")
  • VDI 6040 („Binnenluchttechniek - scholen - eisen“)

 

Op een gespecialiseerde vakafdeling hebben wij een competent team samengesteld dat u alle vragen rond deze voorschriften kan beantwoorden en waarborgt dat met alle relevante richtlijnen rekening wordt gehouden.