Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Bij de planning van kinderdagverblijven en scholen moet in bijzondere mate worden gelet op de aspecten betrouwbaarheid en ongevalpreventie. Wij kennen de relevante richtlijnen, specificaties en veiligheidsfactoren en ondersteunen u op competente wijze bij alle vragen.

Omdat kinderdagverblijven en scholen meestal door de staat worden gefinancierd, hebben gemeenten, leraren en ouders – naast hun opdrachtgevers – er speciaal belang bij dat veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Daarom wordt het thema veiligheid bij ons ook met hoofdletters geschreven.

 

Wij doen er alles aan om een omvangrijke mate van ongevalpreventie te waarborgen:

 

De montagerichtlijnen in de bedienings- c.q. installatiehandleiding van onze apparaten laten bij een vakkundige uitvoering geen veiligheidsleemten toe. Bovendien adviseren wij u met betrekking tot de plaatsing van de apparaten en letten wij al bij de fabricage op de juiste materiaalkeuze voor de bekledingselementen en de vorm van de installaties – op deze wijze worden veiligheidsmanco's al lang voordat onze verwarmings-, airco- en ventilatieoplossingen worden geïnstalleerd of in bedrijf gesteld grotendeels uitgesloten.

 

Een ander veiligheidsdaspect waarop bij de planning van kinderdagverblijven en scholen absoluut moet worden gelet, is het naleven van wetten, verordeningen, normen en richtlijnen die voor geheel Duitsland, maar deels ook landspecifiek gelden. Meer over dit punt vindt u op „Actuele richtlijnen“.

 

Wij ondersteunen u met alle plezier doordat wij deze omvangrijke thematiek voor u inspecteren. U wilt meer ervaren? Neem contact met ons op!