Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De bouw van kinderdagverblijven en scholen is in de regel gebonden aan een vast budget. Wij ondersteunen u bij de argumentatie vóór de beslissende instanties om een modificatie of upgrade van de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties) in uw bouwplan te rechtvaardigen.

In de eerste stap van de planning van kinderdagverblijven en scholen wordt vaak volledig afgezien van de installatie van een ventilatiesysteem. Hierbij is met name bij het begeleiden van vrij kleine kinderen het gebruik van een ventilatie-installatie zinvol, omdat deze niet alleen een constant hoge luchtkwaliteit garandeert, maar ook beschermt tegen de gevaren van geopende ramen.

 

Als deze omstandigheid pas achteraf opvalt, kan dit leiden tot aanzienlijke meerkosten. Met onze jarenlange knowhow zorgen wij er al in de planningfase voor dat u rekening houdt met alle belangrijke aspecten en bijzonderheden, zodat de ventilatie-installatie niet na voltooiing van de bouw tegen hoge kosten en tijdrovend moet worden gemodificeerd.

 

Als een project echter al afgesloten is en de ventilatie-installatie achteraf moet worden gemodificeerd, moet bij de desbetreffende instanties een aanvraag worden ingediend, zodat een extra budget beschikbaar wordt gesteld. Ook hier kunnen wij u aan succes helpen.

 

Wij adviseren u bij alle vragen rondom de veiligheid bij kinderdagverblijven en scholen – op deze wijze hebt u de beste kansen om uw wens door te zetten bij de desbetreffende stakeholders.

 

De kwaliteit van onze producten is bovendien uw zekerheid. Bij kwalitatief hoogstaande apparaten is in de regel ook een hoog budget nodig, wat uiteindelijk een eventuele rechtvaardiging door uw opdrachtgevers kan vereisen.

 

Onze prestaties en producten bezitten een complete bandbreedte van kwaliteitskenmerken en leveren u zo de beste argumenten om een budgetuitbreiding te bereiken:

 

  • CE-conformiteit conform Duitse c.q. EU-richtlijnen
  • Rekening houden met veiligheid/ongevalpreventie volgens relevante normen, wetten en richtlijnen
  • Vermogen en geluidsemissiewaarden volgens doorgevoerde, exacte metingen
  • Hoogwaardige afwerking
  • Samenwerking met gerenommeerde toeleveranciers (bv. voor de motoren)
  • Hoge servicekwaliteit door klantenservice door het gehele land

 

Wij ondersteunen u doordat wij u voorzien van vakkennis en onze ervaringswaarden. Daardoor kunt u het toepassen van de kwaliteitsgoederen beter behartigen en op deze wijze extra budget bij uw opdrachtgevers bewerkstelligen. Want ook in dit geval geldt: Kampmann-kwaliteit rendeert.