Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Bij de planning van sporthallen en overdekte maneges is de veiligheid van de mensen en het milieu bijzonder belangrijk. Om deze te waarborgen moet op een groot aantal actuele wetten, normen en richtlijnen worden gelet. Wij nemen u dit gedeelte van het werk competent uit handen.

De inachtneming en naleving van actuele wetten, verordeningen, normen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid en de technisch correcte omzetting hiervan zijn wezenlijke vangrails die bij het plannen van het gebruik van sporthallen en overdekte maneges niet buiten beschouwing moeten worden gelaten.

 

Wij staan u met steun bij om te waarborgen dat volledig wordt voldaan aan deze richtlijnen.

 

Hierbij moet niet alleen op de algemene richtlijnen worden gelet, maar ook op landspecifieke c.q. bouwjuridische verordeningen, bv. de verordening inzake vergaderruimten. Onwetendheid van wetten en (VDI-)richtlijnen – ook regionaal in de bondsstaten – kan een onvakkundige planning tot gevolg hebben, die vaak nog meer problemen oplevert.

 

Wij bezitten de vakkennis om fouten in planning en de daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen en u zo goed mogelijk te ontlasten. U kunt zich op deze wijze op andere taken concentreren.

 

Om u een betere indruk te verschaffen vindt u hier een kleine keuze uit de in acht te nemen wetten, normen en richtlijnen:

 

  • DIN 18032 („Sporthallen – hallen en ruimten voor sport en multifunctioneel gebruik“)
  • DIN EN 12831 („Verwarmingsinstallaties in gebouwen - werkwijze ter berekening van de standaardwarmtebelasting“)
  • DIN EN 13779 („Ventilatie van niet-woongebouwen - Algemene grondslagen en eisen voor ventilatie- en airco-installaties en systemen voor koeling van ruimten“)
  • DIN EN 14037 („Aan het plafond vrij gehangen verwarmings- en koelvlakken voor water met een temperatuur beneden 120 °C“)
  • DIN V 18599 („Energetische beoordeling van gebouwen - berekening van gebruiks-, eind- en primaire energiebehoefte voor verwarming, koeling, ventilatie, warm drinkwater en verlichting“)
  • Wet ter stimulering van hernieuwbare energieën op het gebied van warmte (Warmtewet inzake hernieuwbare energieën - EEWärmeG)
  • VDI 2067 („Rendabiliteit van gebouwtechnische installaties“)
  • Verordening over energiebesparende warmte-isolatie en energiebesparende installatietechniek bij gebouwen (Energiebesparingsverordening- EnEV)

 

U vindt meer informatie over de twee laatstgenoemde normen in het hoofdstuk „Rendabiliteitsberekening“.

 

Wij willen u dit speurwerk naar de wettelijke richtlijnen besparen: op een gespecialiseerde vakafdeling hebben wij een competent team samengesteld dat u alle vragen rond deze voorschriften kan beantwoorden en u uitvoerig ondersteunt.