Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Sporthallen en overdekte maneges bezitten vaak geïntegreerde apparaten waarmee bij de planning van verwarming, airco en ventilatie rekening moet worden gehouden. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een individueel passend plaatsingsconcept voor de technische installaties.

Met name bij sporthallen zijn in de ruimten reeds verschillende apparaten geïntegreerd die invloed kunnen uitoefenen op de latere plaatsing van de gebouwtechnische inrichting. Hiertoe horen onder andere scheidingswanden, basketbalkorven, klimstangen of de verlichting.

 

Al deze componenten hebben effecten op het plaatsingsconcept van de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties). Wij weten hoe eventueel hieruit resulterende problemen kunnen worden omzeild, omdat wij al in de planningsfase rekening houden met ieder aanwezig apparaat en iedere bijzonderheid van de hal; bovendien kunnen onze producten door hun flexibiliteit aan nagenoeg elke ruimtelijke situatie worden aangepast. Zo past uw concept zich optimaal aan de lokale omstandigheden aan.

 

Wij zorgen er hierbij voor dat u alle relevante factoren van het topepassingsbereik in uw planning betrekt en staan op deze wijze garant voor een ideaal gebruik van het oppervlak, zonder beperkingen in de functie van de hal te veroorzaken. Met onze knowhow kan u niets overkomen.