Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Het kiezen en integreren van het juiste verwarmingssysteem speelt bij sporthallen en overdekte maneges een belangrijke rol, omdat vanuit de uiteenlopende soorten gebruik verschillende planningseisen resulteren. Wij adviseren u competent op dit punt.

Bij sporthallen en overdekte maneges zijn vooral twee factoren voor de planning van de technische installaties doorslaggevend: enerzijds moet aan de hand van de grootte van de betreffende hal een passend systeem worden geselecteerd om een gelijkmatige warmteverdeling te waarborgen, anderzijds heeft het speciale soort gebruik van de beide haltypen uitwerkingen op de verwarmings-, airco- en ventilatie-installaties (HVAC-installaties).

 

In overdekte maneges moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de gevoeligheid van de paarden voor geluid, waardoor geluidsarme apparaten moeten worden toegepast. In tegenstelling daartoe is het in sporthallen bij scholen belangrijk dat bv. de zogenaamde „veiligheid bij balworp“ m.b.t. de toegepaste apparaten gewaarborgd wordt om te garanderen dat zij functioneren. De geluidssterkte van de installaties speelt hier slechts een secundaire rol.

 

Zo resulteren voor beide haltypen volkomen verschillende eisen, die een navenant sterk effect op de planning van de verwarmingssystemen hebben.

 

Wij ondersteunen u m.b.t. het kiezen en integreren van het juiste verwarmingssysteem en letten er tevens op dat met alle relevante factoren rekening wordt gehouden en de installaties navenant worden aangepast. U kunt op ons rekenen!