Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De rendabiliteit staat bij grote bouwplannen zoals sporthallen en overdekte maneges altijd centraal, omdat deze zo efficiënt mogelijk moeten worden gepland. Wij stellen de vereiste gegevens gedetailleerd beschikbaar voor u.

Bouwprojecten in een orde van grootte zoals sporthallen en overdekte maneges zijn bijzonder sterk afhankelijk van een zo efficiënt mogelijke planning, omdat de kosten toch al hoog uitvallen. Wij staan u met ondersteuning terzijde en doen alles om een optimale oplossing met u uit te werken.

 

Om de efficiëntie van het toegepaste verwarmings-, airco- en ventilatiesysteem te waarborgen is het noodzakelijk om de investerings- en bedrijfskosten op het speciale soort gebruik en de gebruiksduur van de installatie af te stemmen, omdat al in de ontwerpfase rekening moet worden gehouden met alle hiervoor relevante parameters.

 

Bij de rendabiliteitsberekening dienen normen zoals bijvoorbeeld DIN EN 18599 of VDI 2067 voor de energetische beoordeling van de gebouwen en zij kunnen het u gemakkelijker maken om de noodzakelijke energiehoeveelheden te beoordelen. U bent conform de geldende wet zelfs verplicht om deze normen aan te houden bij niet-woongebouwen waartoe ook sporthallen en overdekte maneges horen. Het levert u dus grote voordelen op om deze te kennen en te kunnen toepassen. Wij adviseren u in dezen met alle plezier!

 

Bovendien kunnen wij de voor een rendabiliteitsberekening vereiste installatiespecifieke gegevens gedetailleerd tot uw beschikking stellen. Deze kunnen in gangbare berekeningsprogramma's worden ingevoegd om een betrouwbare berekening mogelijk te maken.

 

Bovendien helpen wij u bij het zoeken van een desbetreffende gesprekspartner, die u steunt bij het maken van berekeningen.

 

Wij adviseren u met individuele, economisch geoptimaliseerde gebouwconcepten – zodat u uw opdrachtgevers kunt overtuigen met een voor de lange termijn succesvolle oplossing voor verwarming, koeling en ventilatie. Wij ondersteunen u met alle plezier!