Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Bij de planning van handelsketens is de veiligheid van de mensen en het milieu bijzonder belangrijk. Om deze te waarborgen moet op een groot aantal actuele wetten, normen en richtlijnen worden gelet. Wij nemen u dit gedeelte van het werk competent uit handen.

Niet alleen de inachtneming en naleving van actuele wetten, verordeningen, normen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid maar ook de technisch correcte realisatie daarvan vormen veeleisende, maar zeer wezenlijke vangrails tijdens het plannen, uitvoeren en toepassen van handelsketens. Wij staan u met steun bij om te waarborgen dat volledig wordt voldaan aan deze richtlijnen.

 

Naast de algemene richtlijnen moet hierbij ook worden gelet op landspecifieke verschillen. Onwetendheid van wetten en (VDI-)richtlijnen – ook regionaal in de bondsstaten – kan een onvakkundige planning tot gevolg hebben, die vaak nog meer problemen oplevert.

 

Wij bestuderen de boeken voor u om fouten in planning en de daaruit voortvloeiende problemen te voorkomen en u zo goed mogelijk te ontlasten. U kunt zich op deze wijze op andere taken concentreren.

 

Om u een betere indruk te verschaffen vindt u hier een kleine keuze uit de in acht te nemen wetten, normen en richtlijnen:

 

  • ASR5 („Technische regels voor werkplaatsen – ventilatie“)
  • DIN 10505 („Levensmiddelhygiëne - ventilatievoorzieningen voor verkooppunten van levensmiddelen“)
  • DIN EN 13053 („Ventilatie van gebouwen - centrale binnenluchttechnische apparatuur - typische prestatiegegevens voor apparaten, componenten en bouweenheden“)
  • DIN EN 15251 („Inputparameters voor het binnenklimaat voor ontwerp en beoordeling van de energie-efficiëntie van gebouwen - kwaliteit van binnenlucht, temperatuur, licht en akoestiek“)
  • Wet ter stimulering van hernieuwbare energieën op het gebied van warmte (Warmtewet inzake hernieuwbare energieën - EEWärmeG)
  • VDI 2082 („Binnenluchttechniek - verkooppunten“)
  • VDI 6022 („Binnenluchttechniek, binnenluchtkwaliteit- hygiëne-eisen aan binnenluchttechnische installaties en apparatuur“)
  • Verordening over energiebesparende warmte-isolatie en energiebesparende installatietechniek bij gebouwen (Energiebesparingsverordening- EnEV)

 

Wij willen u dit werk besparen: op een gespecialiseerde vakafdeling hebben wij een competent team samengesteld dat u alle vragen rond deze voorschriften kan beantwoorden.