Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

De energie-efficiëntie speelt ook bij de planning van woonruimten en serres een dragende rol. Wij ondersteunen u hierbij door onze karakteristieke knowhow.

De steeds sterker wordende betekenis van de energie-efficiëntie is naast de continu voortschrijdende klimaatverandering vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de energiekosten, waardoor de belangstelling van de stakeholders voor een zo efficiënt mogelijke verwarming, koeling en ventilatie van bouwobjecten steeds toeneemt. Dit leidt ertoe dat in de regel duurzame en energiebesparende systemen en producten met voorrang worden toegepast.

 

Naast het toepassen van hypermoderne ramen en isolatiesystemen moet hierbij ook de technische gebouwuitrusting als belangrijk bestanddeel van de energieplanning in acht worden genomen.

 

Met onze oplossingen ontziet u niet alleen het milieu, maar wordt ook aanzienlijk op kosten bespaard. Want door een modern research- en development center bij onze apparaatcomponenten te betrekken worden deze met het oog op maximale energie-efficiëntie ontwikkeld en komen zodoende overeen met de laatste stand van de techniek.

 

Dit wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in zeer efficiënte convectors, ventilators en warmteterugwinningssystemen, die in efficiëntie worden ondersteund door intelligente regelsystemen. Componenten die ook in passiefhuizen kunnen worden toegepast.

 

Onze producten dekken de behoeften aan energiebesparende technische installaties en passen zich individueel aan de desbetreffende eisen aan. Wij passen onze knowhow met alle plezier toe om u met advies en steun terzijde te staan en u een energie-efficiënte oplossing te bezorgen. Zo bespaart u tenslotte ook tijd en kunt u een voordelige oplossing plannen.