Koelen met water als medium

In het kader van duurzaam ondernemen ondersteunt Kampmann GmbH de trend richting koelmedia met een laag aardopwarmingsvermogen. Daarbij maakt met name water als energiedrager een milieuvriendelijke klimaatregeling in gebouwen mogelijk. H2O heeft een Global Warming Potential (GWP (1)) van 0 en daardoor is het broeikaseffect ervan uitzonderlijk laag. Bovendien is water anders dan andere 'natuurlijke' koelmiddelen niet toxisch en niet ontvlambaar. Een klimaatregeling van gebouwen waarbij de koelenergie naar een dragersysteem zoals water wordt overgedragen, brengt enorme voordelen met zich mee ten opzichte van de wijd
vertakte leidingsystemen met directe verdamping en grote hoeveelheden koelmiddel.

 

Flexibel in gebruik

Door het gebruik van het medium water kunnen koelsystemen met
koudwateropwekkers flexibel met talrijke producten worden uitgebreid. Zo is de koppeling van ecologisch hoogwaardige componenten zoals blokverwarmingen, met hout gestookte verwarmingsketels, op zonne-energie werkende warmte- of koudegeneratoren, maar ook de integratie van talrijke eindapparaten zonder meer mogelijk.

 

Voordeliger

Met installatiekosten die vergelijkbaar zijn met die van leidingsystemen met directe verdamping ligt de nadruk bij de keuze van het systeem vooral op de continue kosten. De geringere hoeveelheid koelmiddel, de totale efficiëntie en de mogelijke integratie van energiezuinige systemen pleiten voor koelsystemen met koudwateropwekkers.

 

Duurzame investering

Omdat de wetgever hoge eisen stelt ten aanzien van de milieuvriendelijkheid van installaties voor klimaatregeling zijn regels ontwikkeld die onder andere een minimale energie-efficiëntie of de beperking dan wel het verbod van verschillende koelmiddelen voorschrijven. Deze eisen veranderen voortdurend zodat soms de chillers vervangen moeten worden.

Met een gekoeld watersysteem is het aanzienlijk eenvoudiger zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen.

De ecologische en economische voordelen van met water werkende koelproducten maken een betaalbare en milieuvriendelijke klimaatregeling van gebouwen vandaag en ook in de toekomst mogelijk.

 

 

(1) Het GWP geeft aan met welke factor een in de atmosfeer uitgestoten gas, bijvoorbeeld een vrijgekomen koelmiddel, het natuurlijke broeikaseffect in vergelijking met dezelfde massa CO2 versterkt (meting als CO2-equivalent; GWP van een CO2-molecule = 1)