Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Door technologische standaards is het koppelingsvermogen binnen gebouwen mogelijk geworden. De zogenaamde BUS-systemen zijn daarom een interessante optie voor bouwheren en consumenten.

Verder zijn er, afhankelijk van het toepassingsgebied, aanzienlijke voordelen door een overkoepelende besturingstechniek voor gebouwen of onderling verbonden systeemdelen:

 1. Centrale regeling van (HKL-)systemen en daardoor een verhoogde efficiëntie (Voorbeeld: een ruimte worden alleen verwarmd wanneer hij gebruikt wordt)
 2. Centrale controle van elektrische componenten en emissie van storingsmeldingen. Dit vereenvoudigt onderhoud / reparaties en vermindert het uitvalrisico.
 3. Verbinding van alle functiebereiken. (Voorbeeld: de koeling in een kantoor is alleen actief wanneer het venster gesloten wordt. Dit kan via venstercontacten gerealiseerd worden).
 4. Eenvoudige installatie
 5. Flexibel gebruik

De planning en afstemming van geautomatiseerde gebouwen voor en tijdens de uitvoeringsfase vereist niet alleen een hoge mate aan elektrotechnische, maar ook aan systeemoverschrijdende vakcompetentie. Veel ingenieurskantoren van de TGU beschikken niet over een eigen planningsafdeling voor geautomatiseerde gebouwen resp. regelingstechniek, hoewel dit thema meer en meer aan belang wint. Daarom zijn ze aangewezen op steun van externe, gespecialiseerde MSR-ingenieurskantoren.

 

Kampmann kan hen de volgende service bieden:

 1. Ondersteuning bij de keuze van het correcte regelings- of automatiseringsysteem.
 2. Uitleg van voor- en nadelen van verschillende regelings- en automatiseringsystemen.
 3. Ondersteuning bij het beslissing over de omvang van de automatisering op basis van objectieve beoordelingscriteria.
 4. Exploitant- en gebruikergeoriënteerd advies met behulp van efficiëntiecriteria (kosten/voordelen).
 5. Ondersteuning bij de integratie of invoering van Kampmann-systemen in bestaande besturingstechnieken in gebouwen.
 6. Directe afspraak met MSR-firma’s om interfaces met Kampmann-systemen te verduidelijken.