Het product werd op de
product-memolijst opgeslagen.
U kan deze product-memolijst raadplegen door op het rechtse symbool in het menu "producten" aan te klikken.

Elk gebouw, nieuwbouw of renovatie, moet, afhankelijk van zijn grootte, ligging en gebruikswijze, en rekening houdend met de externe invloeden, individueel gepland worden.

Door deze factoren is de planning voor TGU-ingenieurskantoren een zeer complexe uitdaging. Daarbij komen constant veranderende wetten, verordeningen, normen en richtlijnen die nageleefd dienen te worden, evenals de toenemende eisen van bouwheren, investeerders en architecten aan de technische uitrusting van gebouwen.

 

Zo moeten complete gebouwenconcepten met maximaal efficiënte HKL-systemen en minimale investeringskosten uitgewerkt worden – en dat in de regel zo snel mogelijk. Het dagelijkse werk van de planner onderscheidt zich dus door het oplossen van complexe problemen en tijddruk.

 

Kampmann kan u bij uw planning ondersteunen en u een deel van de last afnemen:

 1. Individueel technisch advies ter plaatse, op uw kantoor, bij de bouwheer of direct op de werf.
 2. Uitvoerige berekening van de vereiste verwarming / koellast, als basis voor de bespreking van de eerste planningsfase.
 3. Keuze van passende producten en systeemcomponenten incl. berekening van de noodzakelijke massa’s en accessoires.
 4. Ondersteuning bij de uitwerking van een concept voor de regelingstechniek / geautomatiseerde gebouwen.
 5. Uitwerking van de specificaties van Kampmann-producten/-systemen.
 6. Ondersteuning bij de argumentatie tegenover bouwheren, investeerders en consumenten.
 7. Ondersteuning bij de opmaak van een rentabiliteits- en afschrijvingsrekening.
 8. Verstrekken van omvangrijke productinformatie, ook op kampmann.de
 9. Uitwerking van een uitvoerige technische documentatie
 10. Opmaak van individuele kabelplaatsingsschema’s en CAD-tekeningen
 11. Wanneer nodig kan door metingen ter plaatse verzekerd worden dat de afmetingen van alle geplande componenten in de latere inbouwsituatie passen.
 12. Wanneer nodig kan een inbouwsituatie in ons onderzoeks- en ontwikkelingscentrum gesimuleerd en op zijn functie gecontroleerd worden.