Systeemonafhankelijke vaktechnische competentie

De compatibiliteit van TGA-componenten in gebouwen maakt deel uit van de laatste technologische normen en is een basisvoorwaarde geworden. Gestandaardiseerde geautomatiseerde netwerken vormen de basis voor een installatieonafhankelijke netwerkkoppeling van systemen in de zin van een energiezuinig totaalbedrijf. Dit gaat uiteraard hand in hand met een toename van het comfort.

Positieve effecten:

 • geharmoniseerde gebruikseigenschappen van de modules voor verwarmen, koelen en ventileren. Zo wordt een ruimte bijvoorbeeld alleen verwarmd of geventileerd wanneer een toewijzing is aangemeld of gedetecteerd
 • centraal onderhouds- en storingsbeheer: dit vereenvoudigt onderhoud en reparaties en vermindert het risico van uitval.
 • Koppeling van alle functieonderdelen. De koeling in een kantoor is alleen actief wanneer het venster gesloten is, wat door middel van een venstercontact kan worden gesignaleerd.
 • Gebruiksvriendelijke installatie.
 • Flexibel gebruik.

Planning en afstemming van de gebouwautomatisering vóór en tijdens de uitvoeringsfase vergen niet alleen een hoge mate aan elektrotechnische knowhow, maar ook een systeemonafhankelijke vaktechnische competentie. De vraag naar een integrale planning strandt dikwijls bij het onderwerp automatisering, doordat veel TGA-ingenieursbureaus niet over een eigen planningsafdeling voor de automatisering van het gebouw beschikken. Externe ondersteuning is daarom een must!

Kampmann GmbH biedt u de volgende diensten:

 • Ondersteuning bij de integratie van de producten binnen de vaste automatiseringsoplossingen.
 • Advisering bij de keuze van verschillende regel- en automatiseringssystemen.
 • Ondersteuning bij de besluitvorming m.b.t. de automatiseringsomvang op basis van objectieve beoordelingscriteria.
 • exploitant- en gebruiksgerichte advisering op basis van efficiency-criteria (kosten/baten).
 • Ondersteuning bij de integratie of implementatie van onze systemen in bestaande gebouwbeheersystemen.
 • Rechtstreeks overleg met MSR-bedrijven om interfaces met onze systemen in kaart te brengen.
 • Integrale regelconcepten voor een functionele combinatie van de apparaten van Kampmann, NOVA en emco Klima.