Systeemonafhankelijke vaktechnische competentie

De compatibiliteit van TGA-componenten in gebouwen maakt deel uit van de laatste technologische normen en is een basisvoorwaarde geworden. Gestandaardiseerde geautomatiseerde netwerken vormen de basis voor een installatieonafhankelijke netwerkkoppeling van systemen in de zin van een energiezuinig totaalbedrijf. Dit gaat uiteraard hand in hand met een toename van het comfort.

Positieve effecten:

 • geharmoniseerde gebruikseigenschappen van de modules voor verwarmen, koelen en ventileren. Zo wordt een ruimte bijvoorbeeld alleen verwarmd of geventileerd wanneer een toewijzing is aangemeld of gedetecteerd
 • centraal onderhouds- en storingsbeheer: dit vereenvoudigt onderhoud en reparaties en vermindert het risico van uitval.
 • Koppeling van alle functieonderdelen. De koeling in een kantoor is alleen actief wanneer het venster gesloten is, wat door middel van een venstercontact kan worden gesignaleerd.
 • Gebruiksvriendelijke installatie.
 • Flexibel gebruik.

Planning en afstemming van de gebouwautomatisering vóór en tijdens de uitvoeringsfase vergen niet alleen een hoge mate aan elektrotechnische knowhow, maar ook een systeemonafhankelijke vaktechnische competentie. De vraag naar een integrale planning strandt dikwijls bij het onderwerp automatisering, doordat veel TGA-ingenieursbureaus niet over een eigen planningsafdeling voor de automatisering van het gebouw beschikken. Externe ondersteuning is daarom een must!

Kampmann biedt u de volgende diensten:

 • Ondersteuning bij de integratie van de producten binnen de vaste automatiseringsoplossingen.
 • Advisering bij de keuze van verschillende regel- en automatiseringssystemen.
 • Ondersteuning bij de besluitvorming m.b.t. de automatiseringsomvang op basis van objectieve beoordelingscriteria.
 • exploitant- en gebruiksgerichte advisering op basis van efficiency-criteria (kosten/baten).
 • Ondersteuning bij de integratie of implementatie van onze systemen in bestaande gebouwbeheersystemen.
 • Rechtstreeks overleg met MSR-bedrijven om interfaces met onze systemen in kaart te brengen.
 • Integrale regelconcepten voor een functionele combinatie van de apparaten van Kampmann en NOVA.

Integratie in open GLT-systemen

Aan de bediening en monitoring van installatiefuncties wordt binnen het gebouwbeheer een grote betekenis toegekend.

Afhankelijk van de toepassing staan voor de producten van Kampmann verschillende gebouwautomatisering-gateways beschikbaar:

 • De decentrale secundaire luchtmodules van Kampmann voor verwarmen of koelen worden normaal gesproken in automatiseringsconcepten voor ruimtes, dikwijls ook in combinatie met de externe verlichtings- en schaduwsystemen, geïntegreerd. Voor de standaardprotocollen KNX en Modbus stelt Kampmann kant-en-klare oplossingen beschikbaar. 
 • Bij gebruik van de decentrale ventilatiemodules zijn standaardoplossingen voor BACnet IP, Modbus TCP of ook Modbus RTU beschikbaar voor integratie in het gebouwennetwerk.
 • De individueel geplande en geproduceerde RLT-apparaten bieden via de regelsystemen ‘Smart Control’ en ‘KaControl’ veelzijdige methodes voor integratie in beheersystemen. Zo kunnen gateways voor de protocollen KNX, BACnet, LON en Modbus met een projectgerelateerde lijst datapunten worden aangevuld.

Raumbediengeräte, Anlagenregler und Visualisierung

Aan de bediening en monitoring van installatiefuncties wordt binnen het gebouwbeheer een grote betekenis toegekend. Kampmann biedt hier compacte en volledig voorgeprogrammeerde oplossingen voor regelingen en visualisatie, die binnen een compleet pakket met projectplanning, instructies en functiecontrole op locatie kunnen worden aangeboden.