Koellastberekening eenvoudig uitgelegd


De richtlijn VDI 2078 wordt gebruikt als basis voor de koellastberekening voor het ontwerp of de juiste planning van een airconditioningsinstallatie van elk type en formaat. Deze "berekening van thermische lasten en ruimtetemperaturen (ontwerp van koellast en jaarlijkse simulatie)" wordt uitgegeven door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (afgekort VDI).

Een richtlijn is niet bindend, in tegenstelling tot een formele wet. Een richtlijn bevat wel aanbevelingen en regels en geeft daarmee de stand van de techniek weer.

Met de richtlijn VDI 2078 worden de koellast, de binnenluchttemperatuur en de operatieve ruimtetemperatuur van alle ruimtes berekend, ongeacht of en hoe ze worden geklimatiseerd. Er wordt rekening gehouden met alle parameters die het thermische ruimtegedrag op enigerlei wijze beïnvloeden.

Wat is de koellast?

De koellast bestaat uit warmtelasten die uit de ruimte dienen te worden afgevoerd om een gewenste temperatuur te bereiken en is opgebouwd uit:

Externe koellast

• Overdrachtswarmte voortkomend uit niet-geklimatiseerde aangrenzende kamers, buitenmuren en dakoppervlakken

• Stralingswarmte door ramen


Interne koellast

• Warmteafgifte door mensen, verlichting, machines en apparaten

• Warmteopname tijdens doorvoer door de ruimte

• Warmte door chemische reacties


Latente warmtelasten door vochtigheid

De toevoeging van deze lasten resulteert in de koellast van een ruimte die door de airconditioningsinstallatie dient te worden afgevoerd.


Ruwe koellastberekening van afzonderlijke ruimtes

Het nadeel van de huidige versie van de VDI 2078-richtlijn is dat deze vergelijkbaar is met een gebouwsimulatie die alleen kan worden berekend met behulp van computerondersteunde en professionele, derhalve dure, programma's. Een oudere versie van de 2078 bood de mogelijkheid om een ruwe berekening te maken, die we op onze homepage in een rekentool ter beschikking stellen. Deze vervangt niet de exacte berekening, maar levert aanzienlijk betere waarden op dan de berekening met behulp van de vuistregel (bijv. 100 W/m²)

Naar de koellastberekening