Uitvoeringsschema's en schakelvarianten - configuratieconcepten volgens gebouwspecificaties

De plaatsing resp. configuratie van de TGA-systemen hangt sterk af van de afmetingen en uitvoeringen van gebouwen. Wij stellen u objectspecifieke uitvoeringsschema's en schakelvarianten voor uw project ter beschikking waarmee u uw planning vereenvoudigt en perfectioneert.

Efficiënte deelsystemen

Binnen de TGA-planning kan het zinvol zijn om complexe systemen in verschillende subsystemen onder te verdelen. Zo kunnen verschillende temperatuurzones of decentrale individuele apparaten grote voordelen bieden tijdens de installatiefase en het latere gebruik.

Bij een dergelijke onderverdeling in subsystemen mag u vanzelfsprekend niet het overzicht verliezen! Juist bij grote industriële gebouwen is het cruciaal dat u over een overzicht beschikt en zo efficiënt mogelijk apparaten kunt configureren en plaatsen. Tegelijkertijd moeten de vereiste richtlijnen in acht worden genomen. Wij ondersteunen u daar graag bij!

Rekentools

Kampmann GmbH heeft het tot zijn taak gemaakt om u bij de projectmatige planning te ondersteunen. Wij bieden voor talloze producten het juiste rekenprogramma. Kies bijv. bij de vloerconvector Katherm HK simpelweg de gewenste productuitvoering en bereken in enkele stappen met slechts enkele klikken de prestatiegegevens van het product. Plaats het product geheel naar wens op een merkenlijst of download de bijpassende aanbestedingstekst.

Voor de configuratie van luchtdoorlaten stellen wij u rekentabellen ter beschikking, die u kunt downloaden. Door parameters, zoals ruimtegeometrische gegevens, luchtdebietwaarden of het aantal gewenste apparaten in te voeren, stelt u heel eenvoudig uw persoonlijke gegevensblad op.

Ook voor individueel geproduceerde RLT-apparatuur zijn wij uw sterke partner in TGA-planning. Op grond van de projectmatige eisen wordt het RLT-apparaat ruimtebesparend en effectief uit een groot aantal speciaal ontwikkelde systeemcomponenten gepland. U kunt daarom bij de configuratie helemaal vertrouwen op uw contactpersoon bij Kampmann.

Building Information Modeling (BIM-gegevens)

Building Information Modeling, kort BIM in een lege gang, half getekend, half reëel, met kolommen

Voor talloze Kampmann-producten, met name vloerconvectoren, zijn BIM-gegevens beschikbaar, die u kunt downloaden. BIM-gegevens van Kampmann bevatten apparaatafmetingen, technische berekeningen van de water- en elektronica-aansluitingen en prestatiegegevens. Wij verschaffen u graag verdere informatie over apparaten, zoals onderhouds- of filtervervangingscycli, aangezien deze parameters niet in de BIM-gegevens zijn opgenomen.

BIM – wat was dat ook alweer?

Het begrip Building Information Modeling (BIM) beschrijft een planningsmethode in de bouwsector die als doel heeft alle projectrelevante informatie centraal te beheren (bron: BIM-richtlijn voor Duitsland). In landen als de VS, Groot-Brittannië en ook in Scandinavië is BIM al een standaardmethode voor de realisatie van projecten en daarom is het voor internationaal opererende bedrijven onvermijdelijk om zich te verdiepen in BIM en overeenkomstige gegevens beschikbaar te stellen.

Voordelen van BIM

Het belangrijkste voordeel van BIM is de omvangrijke, vrij toegankelijke en door velen te gebruiken gebouw- en productinformatie. Deze uitgebreide informatie biedt de bij een project betrokken partijen meer zekerheid ten aanzien van de planning, de deadlines en de kosten. Verschillende gegevensbronnen kunnen beter worden gekoppeld, informatie kan doelgerichter worden overgedragen en berekeningen kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Productmodellen voor AutoCAD, Revit en MagiCAD

De productmodellen zijn beschikbaar voor gebruikers van AutoCAD, Revit en MagiCAD. Voor de beschikbaarheid van BIM-gegevens maakt Kampmann GmbH gebruik van MagicCloud, een gegevensplatform van het Finse bedrijf Progman Oy. Dit bedrijf staat bekend om zijn BIM-software MagiCAD, een geavanceerde TGA-planningssoftware en een van de meest gebruikte BIM-software op het gebied van gebouwtechniek.

Natuurlijk kunt u naast de BIM-gegevens nog altijd onze 2D-tekeningen in DXF/DWG-formaat downloaden.

Naar het Downloadcenter