Wij ondersteunen u op locatie en staan garant voor een complete ondersteuning. 

Dankzij onze ervaring uit ontelbare eerdere producten en de hieruit voortvloeiende vaktechnische competentie, kunnen wij u in elke projectfase ondersteunen. U kunt zowel bij de buitendienst als de binnendienst gedurende het volledige projectverloop een beroep doen op vaste contactpersonen.

Enkele van onze adviesdiensten

 • Adviesgesprekken met architecten en aannemers voor het bespreken van technische en optische oplossingen
 • Levering van modelapparaten voor installatie en afname in modelruimten
 • Individuele aanpassing van de apparatuur aan de plaatselijke omstandigheden – bijv. door aangepaste lengten en een geoptimaliseerde watervoering van het verwarmingssysteem
 • Pasnauwkeurigheid van de geleverde producten dankzij voorgaande meting
 • Ondersteuning van de vakman vóór en tijdens de montage door een montageteam van Kampmann
 • Ondersteuning op locatie van de vakman (after-sales-service)
 • En nog veel meer

Dankzij het uitgebreide productgamma van Kampmann GmbH kunnen wij voor elke eis een passende oplossing vinden. Zo is in het ene geval een combinatie van een RLT-apparaat en decentrale apparaten, en in een ander geval een systeem dat uitsluitend op lucht werkt met Ka2O verdampingskoeling de juiste keuze. Wij adviseren graag en slaan samen met onze klanten partners ook graag nieuwe wegen in. Soms vragen projecten om onorthodoxe oplossingen. Het kan hierbij gaan om leveringen per helikopter of het verzoek om RLT-apparaatsamenstellingen over meerdere etages.

Als direct aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van montage kunnen wij u bij de meest uiteenlopende probleemstellingen en vragen van dienst zijn. Neem contact met ons op!

Technische documentatie – Veelzijdige documentatie voor een optimale dienstverlening

Behalve een uitgebreide advisering en planning van de TGA-systemen, stellen wij u desgewenst voor het betreffende bouwproject de documentatie ter beschikking die u nodig hebt. Hierdoor ondersteunen wij u zo goed mogelijk en ontlasten wij u merkbaar.

Tot ons pakket behoren o.a.:

 • Installatie- en detailtekeningen
 • Technische gegevens
 • Kabellegschema's
 • Revisiedocumenten
 • Bedieningshandleidingen
 • Installatiebeschrijvingen

Een dermate omvangrijke documentatie vormt een grote ontlasting van alle betrokkenen, aangezien de beschikbaarheid van technische documentatie verder overleg dikwijls overbodig maakt.

Rentabiliteitsberekeningen - Werkontlasting dankzij een competente advisering

Bij investeringen in nieuwe gebouwen moet bijzondere aandacht worden besteed aan de rentabiliteit. Wij ondersteunen u bij dit aspect, doordat wij u de voor een rentabiliteitsberekening vereiste installatiespecifieke gegevens gedetailleerd ter beschikking stellen. Deze worden in gangbare berekeningsprogramma's ingevoegd, om een betrouwbare berekening mogelijk te maken en u een uitgebreide weergave van de efficiëntie te bieden. Zo geeft u criticasters het nakijken.

Bovendien helpen wij u bij het vinden van een geschikte gesprekspartner, die u bij het opstellen van berekeningen ondersteunt.

Wij adviseren u met individuele, duurzame en economisch geoptimaliseerde gebouwconcepten – zodat u uw opdrachtgever met een langdurige succesvolle TGA-oplossing kunt overtuigen. U kunt op ons aan!