Planning van projecten op de achtergrond

Wij zorgen ervoor dat de geconstrueerde producten perfect aansluiten op de bouwkundige omstandigheden. Van de grote constructieve prestaties die wij op de achtergrond verrichten, krijgen onze partners in de regel weinig te zien. U kunt dat gerust aan ons overlaten.

Om slechts één voorbeeld te noemen: wij bieden de complete berekening van het hydraulische evenwicht van buisuitlaten aan. Met name de totale lengte van het buizensysteem, maar nominale diameter, aantal sleuven en sleuflengte, maken het gebruik van vaste weerstanden in het buizensysteem noodzakelijk, om de drukverhoudingen binnen de aandrijflijn te kunnen beïnvloeden, zonder dat dit ten koste gaat van het uniforme uiterlijk.

Waar het leuk begint te worden: Speciale oplossingen

Architecten en aannemers stellen behalve de algemene parameters ook speciale eisen aan uiterlijk, materialen, kleuren en vormen van de apparaatcomponenten. Zo kunnen vloerconvectoren aan gebogen gevelvormen of bouwzijdige elementen, zoals zuilen, worden aangepast. Beschikt u over weinig ruimte voor centrale ruimteluchttechnologie? Wij hebben zelfs in de kleinste kelders of onder de kleinste daken onze RLT-apparaten ondergebracht. U kunt voor al uw specifieke gevallen een beroep op onze expertise doen.

In ons eigen R&D-center kunnen wij in de ontwerpfase voor ontwikkelde prototypes diverse metingen en apparaattests uitvoeren. Ook met computerondersteunde simulaties van oplossingen bieden wij u planmatige zekerheid bij de uitvoering van uw projecten.

In nauwe afstemming met andere fabrikanten kunnen er speciale constructies worden gerealiseerd, zoals houten omkastingen of individueel vervaardigde borstweringen. Indien nodig ondersteunen wij de uitvoerende bedrijven ter plekke met eigen monteurs.

Neem contact met ons op om ook voor uw specifieke situatie een speciale oplossing te vinden.