Sünte Marienschule, Wietmarschen

Optimaal klimaat in het klaslokaal

plaats: Wietmarschen

Comfortabele ventilatie staat sinds december 2021 op het lesrooster van de Sünte Marienschule in Wietmarschen. De reden: Er zijn 17 nieuwe decentrale schoolventilatieapparaten "WZA" van Kampmann in de klaslokalen geplaatst.

De gemeente en de schooldirectie hebben geïnvesteerd in de modernisering van de school met behulp van een financiële subsidie van het BAFA voor de "nieuwe installatie van stationaire airconditioningsystemen".

Permanent schone en goede binnenlucht is de voorwaarde voor optimaal leersucces. Nu profiteren bijna 200 leerlingen in 10 klassen en 15 leraren van de vraaggerichte toevoer van frisse buitenlucht. Gebleken is dat slechte ventilatie en dus te veel CO2 in de ruimten hoofdpijn, vermoeidheid en storingen in het concentratievermogen veroorzaken. Bovendien vermindert het WZA de pollen-, stof- en virusbelasting. Door middel van vochtterugwinning wordt de aangevoerde buitenlucht verrijkt met vochtigheid uit de retourlucht. Een goede ruimteluchtvochtigheid is van cruciaal belang voor de verdediging van het lichaam tegen virussen, omdat deze voorkomt dat de slijmvliezen uitdrogen.

De apparaten zijn op de gevel uitgerust met een beschermkap tegen weersinvloeden, die bescherming biedt tegen slagregen en voorkomt dat er kortsluiting ontstaat tussen de inlaat van verse lucht en de uitlaat. Bij de ontwikkeling van het ventilatieapparaat in de school heeft Kampmann de nadruk gelegd op duurzaamheid. Dankzij een ingebouwde warmteterugwinning in het apparaat gaat er aanzienlijk minder energie verloren dan bij onregelmatige raamventilatie. Door continue ventilatie wordt de temperatuur in de ruimte niet abrupt afgekoeld, maar constant op peil gehouden. Schokventilatie, zoals gebruikelijk was tijdens de coronapandemie, is nu niet meer nodig. In de automatische modus wordt het CO2-gehalte in de ruimte voortdurend gemeten en wordt de ventilatie dienovereenkomstig aangepast. In totaal wordt tussen 400 en 1000 m³/h schone buitenlucht in het klaslokaal gebracht. In de nominale luchtmodus levert de unit 800 m³/h bij een zeer stil werkingsgeluid met een geluidsdrukniveau van slechts ongeveer 35 dB(A). De stroming van buitenlucht buiten de direct bezette zone, namelijk langs het plafond, zorgt voor een aangename mengluchtsituatie. Het apparaat wordt bediend via een solotoets. De benodigde ruimte van de eenheid kan creatief en individueel worden gebruikt, aangezien de grote witte oppervlakken magnetisch zijn. De installatie van het WZA kan plaatsvinden tijdens de lopende schoolactiviteiten. Na de installatie van twee kubussen en de omkasting is het gedecentraliseerde ventilatieapparaat klaar om te worden aangesloten.

In de tijd van de coronapandemie wordt het onderwerp "optimale ventilatie van schoollokalen" een belangrijke rol toegedicht en is het zeer actueel geworden. Aangepaste ventilatie kan een optimale leeromgeving creëren en een constant klimaatcomfort in de klaslokalen genereren.

Ingebouwde produkten

WZA

WZA

Decentrale luchtbehandelingsunit voor schoolventilatie in kastuitvoering met de functies toevoerlucht, afvoerlucht met warmte- en vochtterugwinning. Buitenluchttoevoer via gevelaansluiting.