Door het momenteel lage aantal ziektegevallen kunnen Duitse scholen de regels wat meer versoepelen. Nu is het echter ook belangrijk om scholen te wapenen tegen de uitbreiding van de zogenaamde Delta-variant van het Coronavirus. Stationaire luchtbehandelingsapparaten bieden effectieve oplossingen die tegen lage kosten naderhand worden geïnstalleerd en nu ook worden gesubsidieerd.

In bestaande gebouwen zijn decentrale luchtbehandelingsapparaten bijzonder geliefd. Zoals de Kampmann WZA, die verbruikte binnenlucht vervangt door verse buitenlucht. Het apparaat meet de behoefte aan verse lucht met behulp van een geïntegreerde CO2-sensor. Dat is enerzijds belangrijk ter vermindering van eventuele virussen en anderzijds ook om het concentratievermogen van de scholieren te verhogen. Een te hoog CO2-gehalte wordt immers ook wel ‘dikke lucht’ genoemd.

Maar dat is alleen de basisfunctie van de WZA. Ons decentrale luchtbehandelingsapparaat voor scholen is in feite de complete oplossing voor bestaande gebouwen. Het apparaat is ook goed voor de gezondheid, omdat het de binnenlucht tegen uitdroging beschermt. De geïntegreerde vochtigheidsterugwinning voorkomt namelijk ook uitdroging van de slijmvliezen in mond en neus van de kinderen. Daardoor is hun organisme veel beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals virussen.

En de WZA is duurzaam omdat naast vochtigheid ook warmte resp. koude wordt teruggewonnen.

Minder bouwwerkzaamheden

Om verse lucht te kunnen aanzuigen en verbruikte lucht te kunnen afvoeren, zijn in elk klaslokaal twee kernboringen door de buitengevel noodzakelijk. Omdat onze WZA compleet stekkerklaar is, worden deze werkzaamheden tot een minimum beperkt. Een aangenaam neveneffect van de vochtigheidsterugwinning is overigens dat geen condensaat ontstaat, dat zou moeten worden weggepompt of afgevoerd. Weliswaar een detail, maar toch een belangrijk voordeel van onze WZA.

Moet ik raamventilatie gebruiken?

Bij het gebruik van een decentraal luchtbehandelingsapparaat zoals de Kampmann WZA laat u de ramen gewoon dicht. Ook hier geldt: het apparaat is een complete oplossing. De vereiste luchtverversing regelt het apparaat automatisch. Het aangename neveneffect is de lage geluidsbelasting, vooral wanneer ramen aan de straatkant gesloten kunnen blijven.  

Wat is het verschil met luchtreinigers?

Tot nu toe hebben we gesproken over decentrale luchtbehandelingsapparaten, die een subgroep van stationaire luchtbehandelingsinstallaties zijn. Deze worden vaak verwisseld met luchtreinigers of vaktechnisch incorrect luchtfilters genoemd.

Luchtreinigers filteren de aanwezige binnenlucht. Er vindt geen echte luchtverversing plaats. Verbruikte lucht blijft in de ruimte, verse lucht wordt niet toegevoegd. Luchtreinigers verwijderen virussen uit de lucht en dat zelfs zeer effectief. Deze apparaten, zoals de Kampmann luchtreiniger KA-520 zijn direct gebruiksklaar, omdat geen kernboring noodzakelijk is.

Bij het gebruik van een luchtreiniger moet u echter regelmatig de ramen openen voor de ventilatie om de CO2-concentratie te verlagen. Als u kiest voor oplossing op korte termijn, dan adviseren wij een combinatie van voldoende luchtreinigers afhankelijk van de grootte van het klaslokaal en een CO2-verkeerslicht, dat aangeeft wanneer u moet ventileren.

Wat nu?

Het belangrijkste voor u is een sterke adviespartner. Wat gedecentraliseerde schoolventilatie betreft, zie ik uit naar uw telefoontje of uw vraag per e-mail.

Ik zal u met genoegen ons WZA in detail uitleggen en al uw vragen beantwoorden.

                    

Alex Noordzij

+31 62 3585826

alex.noordzij@kampmann.nl