Uitgebreide metingen van de watervolumestromen die verder gaan dan EN 16430

De vermogensmetingen van vloerconvectoren zijn geregeld in de norm EN 16430 met standaard systeemtemperaturen. Ze moeten in reële gebruiksomstandigheden worden uitgevoerd en moeten tijdens de planning een vergelijking van de vermogens van verschillende fabrikanten mogelijk maken.

Er zijn echter ook zwakke punten, omdat de norm fysiek veroorzaakte vermogensverliezen bij lage watervolumestromen als gevolg van veranderde systeemtemperaturen niet realistisch dekt. We leggen uit wat dit betekent voor het ontwerp van een vloerconvector en waarom Kampmann met een uitgebreide meetmethode werkt en zo te allen tijde een betrouwbaar advies geeft. Eerst een uitleg over gebruikte termen.

Wat is een watervolumestroom?

De watervolumestroom geeft aan hoeveel water er in een bepaalde tijd door een bepaalde leidingdoorsnede stroomt. In de installatietechniek kan men de vraag stellen: Hoeveel watervolume stroomt er in een bepaalde tijd door een klimaatsysteem? De waarde wordt gebruikt om het vermogen van het apparaat te bepalen en wordt weergegeven als l/u.

Ontwerp volgens norm EN 16430

We willen u graag een vereenvoudigd voorbeeld geven om het onderwerp kort te illustreren. Hiervoor kiezen we een ruimte van 15 m2 met 80 W per m2 koelbehoefte. De ruimte vereist daarom een apparaat met 1200 W. Als de indeling van de vloerconvector in de buurt van de standaard systeemtemperaturen van EN 16430 wordt gemaakt en een apparaat met 1200 W wordt gevonden, wordt ook de dienovereenkomstig gewenste ruimtetemperatuur ingesteld.

In de praktijk wijken de vereiste systeemtemperaturen echter vaak af van de norm. De norm EN 16430 biedt weliswaar specificaties voor de berekening, maar deze zijn op bepaalde punten onnauwkeurig. Het in de praktijk haalbare vermogen van een apparaat kan afwijken van de berekeningsmethoden van EN 16430, vooral bij lage watervolumestromen. Hierdoor is het risico groot dat de gewenste temperaturen in de ruimte niet worden bereikt.

De enkele berekening puur volgens de norm komt niet overeen met de praktijk en de eisen in het object. Waar veel fabrikanten alleen de waarden omrekenen en de onnauwkeurigheden van de norm accepteren, gebruikt Kampmann als marktleider een uitgebreide meetmethode, het zogenaamde DOE (Design of Experiment). Deze meetmethode gaat veel verder dan de meetvoorschriften uit de norm.

Door het meetveld uit te breiden, meet Kampmann gebieden zoals laminaire stromingen als gevolg van lage watervolumestromen, waarmee geen rekening wordt gehouden door de norm, maar die in de projecten vereist zijn. Dit is belangrijk om ook in bereiken die niet goed door de norm gedekt zijn, betrouwbare en praktijkgerichte ontwerpgegevens te kunnen leveren.

Testopstelling van 10 vermogensgestuurde dummy's

  

Wat is laminaire stroming?

Bij een laminaire stroming treedt (nog) geen zichtbare turbulentie op, het water stroomt in lagen die niet met elkaar vermengen. Tegelijkertijd betekent een laminaire buisstroming ook een aanzienlijke afname van het vermogen. Want turbulentie is nodig. De watermoleculen hebben dan meer contact met de binnenwand van de geleider en kunnen warmte beter overbrengen naar de warmte-overdrager.

Lage efficiëntie in laminaire stromingen

  

Vooral op het gebied van lage watervolumestromen kunnen afwijkingen en daarmee een rendementsverlies tot 20 % ten opzichte van de norm ontstaan. Bij een ontwerp volgens de norm ontbreken deze 20 % bij later gebruik. Met onze meetresultaten geïntegreerd in de ontwerpprogramma's behoren vermogensafwijkingen tot het verleden. Dit geeft u de zekerheid van betrouwbare gegevens op elk ontwerppunt en u weet precies wanneer uw apparaten zich in een efficiënt ontwerppunt voor vermogen en turbulente stroming bevinden.

De metingen hiervoor vinden plaats in het ruimteluchtstromingslaboratorium van Kampmann, een belangrijk onderdeel van het multifunctionele Forschung & Entwicklung Center (FEC). Duizenden resultaten vertegenwoordigen de exacte vermogensgegevens voor alle watervolumestromen van onze apparaten. Ze bieden u ook ontwerpzekerheid voor ontwerpfasen waar EN 16430 alleen onnauwkeurige vermogensgegevens vereist.

Ontwerp van de optimale watervolumestroom

Op basis van de talloze metingen in het FEC voeren wij regelmatig verbeteringen aan de Katherm vloerconvectoren uit om door verbetering van de convectordoorstroming een optimale watervolumestroom te bereiken.

Ook waardevol in de projectfase van een ontwerp: Bij het opgeven van een aanvoertemperatuur en het gewenste verwarmings- en koelvermogen noemen we de optimale watervolumestroom. Bovendien biedt ons ontwerpprogramma de mogelijkheid om deze optimale watervolumestroom constant te houden over alle ventilatorsnelheden en zo de juiste vermogensgegevens voor uw project te bepalen.

Meetresultaten geïntegreerd in berekeningsprogramma's

De resultaten van onze nauwkeurige berekening van watervolumestromen zijn geïntegreerd in de ontwerpprogramma's van Kampmann. Uw voordeel: De berekeningsprogramma's zijn eenvoudig in gebruik en gratis verkrijgbaar. Voor een nog betere hulp hebben we waarschuwingen geïntegreerd als u zich in een gebied bevindt dat kan leiden tot lage efficiëntie vanwege lage waterstroomsnelheden.

De berekening van vermogensgegevens met een optimale watervolumestroom leidt tot meer transparantie en een betere gegevensbasis op de markt. De bruikbaarheid in onze berekeningsprogramma's heeft zich bewezen en bouwt stap voor stap op elkaar voort. De exacte vermogensgegevens, zelfs bij systeemtemperaturen buiten de norm, betekenen voor u een betrouwbaar vermogen, efficiëntie en duurzaamheid van de producten die in bedrijf zijn. Met onze berekeningsprogramma's kunt u erop vertrouwen dat u het opgegeven vermogen krijgt, ongeacht de ontwerpcriteria.

Meer technische informatie over het ontwerp vindt u hier. Uw adviseurs is beschikbaar voor een persoonlijke afstemming voor een praktijkgericht ontwerp voor uw project.