Bouwverwarmingen kopen en bouwvoortgang garanderen

Op lange termijn denken in plaats van eenmalig en duur huren

Kampmann-bouwverwarmingen zorgen voor de benodigde warmte op de bouwplaats.
Vakmensen, bouwdirectie en hoofdaannemers profiteren van talrijke voordelen van dit watergedragen systeem.

Bij de vraag naar gehuurde warmte of een eenmalige investering moeten de bouwverantwoordelijken aan de snelle terugverdientijd van gekochte bouwverwarmingen denken. In dit artikel vindt u daarvan een rekenvoorbeeld.

Naar het product

Alle technische details en prijzen van de bouwverwarming.

→ Bouwverwarming EC
→ Bouwverwarming AC

Waarom is een bouwverwarming zinvol?

Wanneer een bouw moet worden verwarmd en de verwarmingscentrale ter plekke nog wordt gemaakt en/of de verwarmende oppervlakken nog niet in bedrijf zijn, moet eerst worden bepaald welk systeem moet worden gebruikt. Hiervoor bestaan over het algemeen drie mogelijkheden:

• elektrische verwarming

• direct gestookte warmtebronnen

• bouwverwarming/luchtverhitter (watergedragen systeem)

Elektrische verwarmingen zijn vaak stekkerklaar en daarom eenvoudig en flexibel inzetbaar. Deze bereiken echter al snel hun vermogensgrenzen. Het maximale verwarmingsvermogen komt namelijk altijd minstens overeen met het elektrische aansluitvermogen. Zo is bijvoorbeeld voor een verwarmingsvermogen van 5000 Watt altijd een overeenkomstig krachtige stroomaansluiting nodig. Daarvoor geldt als voorwaarde een hoge beveiliging. De standaard 230 V-huisaansluiting is normaal gesproken niet voor deze belastingen ontworpen. Voor een grote bouwplaats moet dus een duidelijk krachtiger stroomnet worden aangelegd om voldoende verwarming te kunnen realiseren.

Direct gestookte warmtebronnen genereren warmte door de verbranding van gas. Het grootste nadeel respectievelijk het kritische punt daarbij is, dat de uitlaatgasemissies die ontstaan moeten worden afgevoerd. Het complete systeem moet veiligheidstechnisch worden goedgekeurd, waardoor extra kosten ontstaan. Daarom worden deze apparaten zelden toegepast.

De beslissing om met een watergedragen systeem te werken, ligt daarom voor de hand. Het is technisch zeer goed uitvoerbaar om een (grote) bouwplaats te verwarmen. De zwakke punten van de eerstgenoemde systemen zijn de sterke punten van de watergedragen verwarming. Laten wij dit eens wat nader bekijken.

Hoe functioneert de verwarming met PWW?

Bij een watersysteem moet onderscheid worden gemaakt tussen warmteopwekking en warmteoverdracht. De warmteopwekking kan via een reeds geïnstalleerde verwarmingsinstallatie plaatsvinden. Afhankelijk van de bouwfase is het echter onwaarschijnlijk dat de warmteopwekking op die manier al aanwezig is. Normaal gesproken biedt een mobiele warmtebron de oplossing.

De mobiele warmteopwekking vindt over het algemeen plaats via een oliegestookte verwarming. Deze wordt via een olietank gevoed en genereert warm water. Via een watersysteem, dus via slangleidingen, meestal met snelkoppeling, wordt het PWW (pompwarmwater) in het gebouw aan de bouwverwarmingen geleverd. Hier wordt de warmte door middel van convector en ventilator aan de ruimte afgegeven.

Zo wordt ook de watergedragen Kampmann-bouwverwarming op een bestaand of mobiel PWW-verwarmingssysteem aangesloten en zorgt zo voor de benodigde warmte en de inachtneming van de voor veel bouwmaterialen gespecificeerde temperatuurbereiken. Daarmee kunnen bouwverantwoordelijken de koude periode met een gerust hart tegemoet gaan. Onafhankelijk van de buitentemperaturen kan de bouw continu doorgaan, of het apparaat nu als ruwbouwverwarming of voor bouwdrogen wordt gebruikt.

Waarom huren, als men ook kan kopen?

In aanbestedingen zijn vaak al de kosten voor een bijbehorende bouwverwarming opgenomen. Aanbieders profiteren dus van een snelle terugverdientijd van gekochte bouwverwarmingen, in het beste geval al tijdens de verwarmingsperiode op de bouwplaats. Over een complete verwarmingsperiode wordt het voor de klanten met de Kampmann-bouwverwarming steeds voordeliger dan wanneer zij mobiele bouwverwarmingen zouden moeten huren. Via een eenvoudige breakeven-berekening kan het voordeel van kopen ten opzichte van huren goed worden weergegeven.


Vergelijkingsberekening: terugverdientijd in minder dan twee maanden

Vergeleken worden de kosten voor een gehuurde watergedragen luchtverhitter* en de aankoop van een technisch vergelijkbare Kampmann-bouwverwarming**. Als gebruikstijd wordt uitgegaan van vier maanden. Er zijn 10 bouwverwarmingen nodig. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de huurkosten voor de mobiele verwarmingscentrale, dus de warmteopwekking, omdat deze voor beide varianten gelijk is.

* marktconforme prijzen
** prijs voor de aankoop van een Kampmann-bouwverwarming met standaard kortingscondities

Al binnen twee maanden heeft de aankoop zich ten opzichte van huren terugverdiend.
Naast de snelle terugverdientijd hebben kopers bovendien de mogelijkheid, de bouwverwarmingen voor een
volgende project verder te gebruiken of anders toe te passen.

Kenmerken van de bouwverwarming

Bouwplaatsverwarming, dekvloer drogen, hal- of tentverwarming: bouwplaatsverwarmingen van Kampmann zijn uiterst veelzijdig en geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden met verwarmingsvermogens van max. 50 kW per apparaat.


Voordelen voor bouwverantwoordelijken

Nu berekenen

Configureer in ons berekeningsprogramma de voor u passende bouwverwarming, standaard met energiezuinige EC-ventilator.

→ Bouwverwarming EC
→ Bouwverwarming AC

Het gebruik van de bouwverwarmingen is trouwens ook goed voor het gebouw. Want de in het bouwproces gebruikte materialen zoals beton, dekvloer of pleister bevatten veel water, dat moet ontsnappen. Een slecht ontvochtigde ruwbouw heeft een nadelig invloed op de warmte-isolatie van het gebouw en vertraagt de verdere bouw. Kampmann-bouwverwarmingen zorgen voor een continu bouwproces en aangename temperaturen op de winterbouwplaats.