De perfecte combinatie om warmteophoping effectief af te bouwen en energie te besparen.

Luchtverwarmers zijn dé warmeluchtoplossing voor talloze toepassingen in hallen. In het apparaat zijn traploze sikkelvormige geluidsarme rotorventilatoren met EC-wisselstroom ingebouwd die gelijkmatig rustig draaien, ook op een hoog vermogen. Dankzij de toegepaste EC-techniek worden ze alleen binnen het prestatiebereik gebruikt dat nodig is.

Luchtverwarmers zijn perfect geschikt om een fenomeen aan te pakken dat in industriële hallen vaak voorkomt: warmteophoping onder het plafond. Hiervoor maken wij gebruik van onze KaMAX-luchtuitstroom (Kampmann-Multi-Air-miX), die met name bij hoge hallen warmteophoping afbouwt en op die manier energieverlies voorkomt.

Hoe ziet de constructie van de KaMAX-luchtuitstroom eruit en hoe werkt het?

De lamellen in de KaMAX zijn cirkelvormig aangebracht. Ze kunnen van buitenaf door een instelhendel in de gewenste hoek worden gezet. Eventueel kan de KaMAX-luchtuitstroom ook via een steekmotor in combinatie met een schakelaar op afstand worden bediend.

De werveling van de uitgeblazen lucht, de rotatie dus, kan zodanig worden veranderd dat zowel horizontale als verticale stralen met variabele inductieve eigenschappen en indringdieptes worden gerealiseerd. Zo ontstaan er geen grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. De warmteophoping onder het dak van de hal wordt aangezogen en weer met de circulerende lucht gemengd. De zeer exacte instelling van de KaMAX zorgt ervoor dat zelfs grote hoeveelheden op een aangename temperatuur gebrachte lucht de verblijfsruimte tochtvrij bereiken.

Welke lamellenstand is bij welke halhoogte het best?

Hieronder beschrijven we drie mogelijke standen van de KaMAX-lamellen bij verschillende plafondhoogtes en hun effecten op de luchtuitstroom.

Halhoogte 3 tot 5 m

Horizontale stand

 • De lamellen staan horizontaal, bijna dwars op de luchtstroom.
 • De smalle spleet voor de luchtuitstroom tussen de lamellen is steeds even ver geopend.
 • Lucht wordt vlak met een hoog wervelend effect dicht onder het plafond verdeeld en stroomt cirkelvormig rondom de KaMAX.
 • Vloer- en plafondlucht worden geïnduceerd. Daarbij wordt ook warmteophoping onder het plafond afgebouwd.
 • Er vinden gelijkmatige luchtbewegingen plaats.
 • Uitsluitend lage luchtsnelheden in de verblijfsruimte
 • Geen tochtverschijnselen
 • Er wordt een hoge mate aan behaaglijkheid bereikt

Halhoogte 5 tot 10 m

Iets verticale stand/middenstand

 • De lamellen worden sterker richting de verblijfsruimte geneigd.
 • De spleet van de luchtuitstroom tussen de lamellen wordt groter.
 • De lamellen staan nu iets verticaal ten opzichte van elkaar. Daardoor neemt het inductieve effect van de uittredende luchtstroom toe en dus het aandeel inductielucht direct bij de KaMAX-luchtuitstroom. Warmteophoping wordt afgebouwd.
 • De hallucht wordt over een groot oppervlak door een sterke wervelbeweging met de luchtvervanging gemengd.
 • In de verblijfszone is geen directe primaire luchtstroom voelbaar.
 • Omdat hallucht wordt geïnduceerd, daalt de uitblaastemperatuur.
 • De luchtsnelheid is reeds sterk afgenomen als deze de verblijfsruimte bereikt.
 • Dit leidt tot een intensieve menging van de hallucht bij lage luchtsnelheid en minimale temperatuurschommelingen.
 • Zo ontstaat een behaaglijk gevoel en worden energiekosten bespaard.

Halhoogte tot 20 m

Verticale stand

 • De lucht stroomt hoofdzakelijk in verticale richting uit.
 • In de maximale verticale stand staan telkens twee lamellen mondstukvormig ten opzichte van elkaar.
 • Tussen elk mondstukvormend lamellenpaar ontstaat een diffusorachtige tussenruimte.
 • Hallucht wordt van alle kanten geïnduceerd, waardoor de uitblaastemperatuur sterk daalt. Warmteophoping onder de plafonds wordt afgebouwd
 • Al ca. 2 m onder de KaMAX wordt de dubbele luchthoeveelheid verplaatst.
 • Hoge luchtaandelen worden met lage temperatuur en snelheid verplaatst; de indringdiepte wordt tot 30 % verhoogd.
 • Zo ontstaat een behaaglijk gevoel en worden energiekosten bespaard.
 • Deze uitblaasstand is geschikt voor een kostenefficiënte verwarming, ook in zeer hoge hallen.

De KaMAX zorgt voor een consequente menging van de hallucht, overbrugt de thermische opwaartse druk en voorkomt zo de vorming van ongewenste ‘warmtekussens’ onder het plafond van de hal, kortom:

 • transmissiewarmteverliezen worden geminimaliseerd
 • energiekosten worden verlaagd
 • in de verblijfszone ontstaat een behaaglijk gevoel

Planningsvoorbeeld voor de dimensionering met een KaMAX-luchtuitstroom

KaMAX in verticale stand

In ons planningsvoorbeeld nemen we een industriële hal met een oppervlakte van 3.200 m2 (40 m breed en 80 m lang). Bij een hoogte van 10 m ontstaat een ruimtevolume van 32.000 m3 (3.200 m2 x 10 m).

De luchtverwarmers moeten op een lage temperatuur worden gebruikt, verwarmen PWW:

 • aanvoertemperatuur 45 °C
 • retourtemperatuur 40 °C
 • binnenluchttemperatuur 20 °C

Als we uitgaan van de maximale montagehoogte bij een gemiddeld toerental, wordt de luchtverwarmer TOP in bouwgrootte 7 met KaMAX in een verticale stand gekozen.

Bij een besturingsspanning van 8 V ontstaat een luchtvolumestroom van 5.910 m³/h bij de luchtverwarmer in bouwgrootte 7.

Resultaat van de berekening van de prestatiegegevens van de luchtverwarmer.
Als accessoire is de KaMAX-luchtuitstroom in verticale stand gekozen.

  

Om een luchtcirculatiepercentage van ten minste het 1,8-voudige in de hal te bereiken, wordt bepaald:
ruimtevolume 32.000 m³ x 1,8 1/h = 57.600 m³/h totale te transporteren luchtvolumestroom.

Vergelijking van de effectieve luchtvolumestroom van diverse luchtuitstromen met betrekking tot de maximale montagehoogte (hier luchtverwarmer TOP in bouwgrootte 7)

De berekening van het aantal apparaten is dan als volgt: 57.600 m³/h / 5.910 m³/h = 9,7 afgerond dus 10 apparaten.

Er zijn dus 10 luchtverwarmers TOP met KaMAX in verticale stand nodig om voor voldoende luchtcirculatie in de gehele hal te zorgen. Daarbij wordt rekening gehouden met het totale volume van de hal.

Het warmtevermogen van het bepaalde apparaat bedraagt 24,7 kW. In totaal is er voor de hal dus een warmtevermogen van 247 kW (24,7 kW x 10 apparaten).

Voor een correcte dimensionering is op internet ons berekeningsprogramma voor luchtverwarmers beschikbaar, dat ook rekening houdt met thermische invloeden. Eenvoudig en in een handomdraai berekent u de warmtevermogens en andere technische gegevens.

Uw voordeel: Download aan het einde van de berekening direct het bijpassende datablad met veel aanvullende informatie (hier als voorbeeld het resultaat van ons planningsvoorbeeld) of de aanbestedingstekst. Gebruik ook onze merklijst om uw individuele productconfiguratie incl. brutoprijs, indien gewenst ook met accessoires, op te slaan. Door bovendien een klantaccount aan te maken, kunt u zo hele projecten beheren.

Het type luchtverwarmer dat uit ons voorbeeld is gekomen, kan bij een dimensionering op een gemiddeld toerental worden gebruikt met een besturingsspanning van 8 V. Zo zijn er ook in bijzondere situaties voldoende reserves, bijvoorbeeld bij extreem lage buitentemperaturen of eventueel voor een gewenste snelle opwarming in de ochtend.

Als vuistregel geldt overigens: hoe hoger de hal, des te hoger de bouwgrootte van de luchtverwarmer.

De dimensionering en planning van luchtverwarmers is dus niet alleen afhankelijk van het berekende warmtevermogen. Bij een plafondmontage van luchtverwarmers moet met name ook de maximale montagehoogte in acht worden genomen! Bovendien moeten de benodigde luchtcirculatie, bouwkundige en akoestische omstandigheden alsmede apparaatspecifieke eigenschappen zoals toegestaan geluidsniveau in acht worden genomen.

Tip: Wij adviseren een planning met meerdere kleinere apparaten, omdat de temperatuurverdeling hierbij gunstiger is, de luchtsnelheden lager zijn en er minder geluid kan worden verwacht.

Heeft u vragen over de planning en dimensionering? Geen probleem! Neem dan gewoon contact met ons op. Wij ondersteunen u bij uw project.