AC-motoren op het zijspoor

Kampmann heeft zijn hele luchtverhitterserie consequent op EC-technologie omgeschakeld. Wat zijn de redenen voor deze moedige stap naar de toekomst en welke voordelen biedt dit?

Decennia lang werd de markt gedomineerd door ventilatoren met AC-motoren (alternating current = wisselstroom). Deze zijn 1- of 2-traps en hebben voor de toerentalomschakeling dure beveiligings- en trafobesturingen nodig. Een groot nadeel van deze motoren is echter de energie-efficiëntie, waardoor de ontwikkeling van de EC-technologie steeds gunstiger en succesvoller werd.

De intelligente EC-elektronica (electronically commutated = borstelloze gelijkstroommotor) is in principe zeer goed regelbaar dankzij een traploze toerentalregeling met optimaal motorbedrijfspunt over het volledige arbeidsbereik. AC-motoren kunnen alleen met een start/stop-regeling of met een dure standenregeling worden aangestuurd. Het gebruik van een frequentieomvormer is in het kleine vermogensbereik (> 1 kW) economisch niet haalbaar. Dankzij het uitgebreide toerentalregelbereik kunnen EC-motoren de ruimtetemperatuur zeer goed op de behoeften afstemmen. Dat bespaart exploitatiekosten en is het doorslaggevende voordeel ten opzichte van de AC-technologie. Juist bij deellast is het elektrisch opgenomen vermogen tot 70% lager. En wat ook belangrijk is: de luchtverhitters worden alleen in het vermogensbereik gebruikt waarin dat nodig is. Daardoor dalen ook de geluidsemissies. Dit is mogelijk dankzij de gelijkmatig en rustig draaiende sikkelvormige rotor-ventilatoren.

Vergelijking van de vermogensverliezen van een EC- en AC-motor bij vollast en deellast

Vergelijking van de vermogensverliezen van een EC- en AC-motor bij vollast en deellast

Toestellen met EC-technologie voldoen ondanks de verwachte aanscherping van de Ecodesign-Richtlijn van de Europese Unie voor energieverbruiksrelevante producten (ErP) ook in toekomst nog aan de ErP-eisen. Dat biedt ontwerpzekerheid bij besluitvormers, want AC-ventilatoren zullen hun grenzen bereiken en de in de richtlijn vereiste hogere rendementen hoogstwaarschijnlijk in vele gevallen niet kunnen halen.

Wie zijn apparaten via een communicatie-interface in een gebouwenautomatiseringssysteem wil integreren, kiest voor EC-motoren, want AC-motoren slaan gewoon geen gegevens op. Ventilatorgegevens worden door de intelligente EC-elektronica verzameld en opgeslagen in het kader van de energetische monitoring. Deze interne gegevens resp. informatie kan worden geanalyseerd om bijvoorbeeld storingen sneller te kunnen herkennen. Het doel is verbetering van de processen: een beter regelgedrag, grotere bedrijfszekerheid, meer comfort of ook een efficiënt gebruik.

Filter vervuild? Dat is bijvoorbeeld herkenbaar aan een stijging van het stroomverbruik, dat continu wordt uitgelezen. Dit biedt talloze voordelen op het gebied van storings- en onderhoudsbeheer tot aan ‘predictive maintenance’, d.w.z. vooruitziend onderhoud.

Op de lange termijn besparen ontwerpers en vaklieden ontwerp- en installatiekosten, omdat in de EC-ventilator al de motor, besturing en vermogenselektronica compact zijn gecombineerd. De EC-technologie heeft een korte terugverdientijd en is op lange termijn voordeliger en efficiënter dan de AC-techniek.