In het kader van de Ecodesign-richtlijn is de nieuwe Europese richtlijn 1253/2014 aangenomen

Vanaf 01-01-2016 worden belangrijke eisen aan ventilatie-installaties gesteld die vanaf 2018 nog eens zijn uitgebreid. Deze eisen moeten de efficiëntie van ventilatie-installaties verbeteren en zo het energieverbruik verlagen. Hier krijgt u een overzicht van mogelijke installatieconfiguraties in overeenstemming met de nieuwe Ecodesign-richtlijn.

Samenvatting van de belangrijkste punten in de Europese richtlijn 1253/2014

 • Indeling van de ventilatieapparaten in woonruimteventilatie (WLA, tot 250 m³/h*) en niet-woonruimteventilatie (NWLA, vanaf 250 m³/h*)
 • Indeling van de ventilatie-installaties in éénrichtingsventilatie-installaties (ELA) en tweerichtingsventilatie-installaties (ZLA)
 • Verplichting tot meertraps (> 2 trappen) of traploze regeling van ventilatoren
 • Eisen voor de ventilatorefficiëntie
 • Verplichting tot warmteterugwinning bij ZLA
 • Eis voor minimale warmteterugwinning bij ZLA
 • Warmteterugwinning moet regelbaar zijn en voorzien zijn van een thermische bypass
 • Max. stroomverbruik/rendement van het gehele ventilatieapparaat
 • Warmteterugwinning:
  • vanaf 01-01-2016: > 67% terugwinningspercentage (conform EN 308)
  • vanaf 01-01-2018: > 73% terugwinningspercentage (conform EN 308)
 • Warmteterugwinning bij KV-systemen:
  • vanaf 01-01-2016: > 63% terugwinningspercentage (conform EN 308)
  • vanaf 01-01-2018: > 68% terugwinningspercentage (conform EN 308)

*tussen 250 m³/h en 1000 m³/h kan de fabrikant kiezen voor WLA of NWLA

Overzicht van ErP-conforme installatieconfiguraties na 01-01-2016

1. Eénrichtingsventilatie-installatie (ELA) met vrije nastroming

 Unidirectional ventilation system (UVU) with free additional airflow

Voor de luchtverversing zorgt een ventilator. In de ruimte heerst, al naargelang variant 1 of 2 is gekozen, lichte over- of
onderdruk zodat de lucht door de openingen in de buitenhuis nastroomt of wordt afgevoerd.

Voordelen

 • lage investeringskosten
 • weinig en kleine luchtkanalen
 • lange filterduur
 • efficiënte temperatuurregeling door decentrale apparaten

Nadelen

 • geen warmteterugwinning

2. Tweerichtingsventilatie-installatie (ZLA) als centraal ventilatieapparaat met warmteterugwinning WRG

Bidirectional ventilation unit (BVU) as a centralised ventilation unit with heat recovery

Voor de luchtverversing en de temperatuurregeling zorgt het centrale apparaat.

Voordelen

 • vrij te kiezen componenten volgens het modulaire principe, bijv. met de Airblock FG

Nadelen

 • meer ruimte nodig voor apparaat en ventilatiekanalen
 • lange filterduur
 • hoge vermogensopname van de ventilatoren

3. Tweerichtingsventilatie-installatie (ZLA) Hybrid ECO System met warmteterugwinning WRG

Hybrid ECO bidirectional ventilation unit (BVU) with heat recovery

Voor de luchtverversing zorgt een centrale ventilatie-installatie met efficiënte warmteterugwinning. Decentrale apparaten zorgen voor de temperatuurregeling.

Voordelen

 • kleinere luchtkanalen (in vergelijking met het centrale apparaat)
 • minder ruimte nodig voor het ventilatieapparaat (in vergelijking met het centrale apparaat)
 • lange filterduur
 • efficiënte temperatuurregeling door decentrale apparaten
 • duidelijk lager energieverbruik voor verwarming

Concretisering en effecten voor de praktijk van ventilatie-apparaten voor niet-woonruimten conform de EU-verordening

Voor een beter begrip van de EU-verordening 1253/2014 zijn de eisen grafisch omgezet om te verduidelijken wanneer een apparaat te maken heeft met de eisen uit de EU-verordening.

Op de eerste pagina van het bestand staan alle technische eisen vanaf 2016. De tweede pagina toont de eisen (groen), die in het kader van de verscherping sinds 01-01-2018 gelden. In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen ventilatie-installaties aan de hand van de maximale luchtvolumestroom, alsook tussen ventilatie-installaties voor woonruimtes en niet-woonruimtes. Al naargelang de configuratie van het ventilatie-apparaat worden de bijbehorende effectieve consequenties vermeld.

Download het grafische overzicht

Hebt u vragen over het Hybrid ECO System of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?