Hier hebben wij antwoorden op de meest dringende vragen over klimaatregelings- en luchtbehandelingstechniek voor u samengevat.

                       

Waarom wordt bij discussies over de verspreiding van het Corona-virus nu gesproken over airconditioningsinstallaties?

In vleesverwerkende fabrieken werd de koeltechniek als katalysator van de virusverspreiding ontdekt, terwijl tijdens een bijeenkomst in Heinsberg het ventilatiesysteem een belangrijke rol speelde. Belangrijke opmerking ter verduidelijking: meestal leveren airconditioninginstallaties bij correct gebruik geen problemen op, omdat nu eenmaal verse lucht moet worden aangevoerd.

Waarom speelt verse lucht een belangrijke rol?

Verse lucht zorgt ervoor dat de virusconcentratie in de lucht wordt verlaagd, omdat gefilterde, gezuiverde lucht wordt aangevoerd en de ‘vuile’ omgevingslucht wordt afgevoerd. In deze tijd dient het percentage verse lucht in ventilatiesystemen zo veel mogelijk te worden verhoogd. Een andere mogelijkheid is ventilatie door het openen van ramen.

Waarom is luchtcirculatie van belang?

De luchtcirculatie geeft aan hoe vaak per uur de in de ruimte aanwezige lucht technisch wordt behandeld. Een hoge luchtcirculatie (in vleesverwerkende bedrijven ongeveer 20 tot 30 keer) zorgt voor sterke luchtwervelingen, waardoor virussen in beweging blijven. Daarentegen is bij de airconditioning in een kantoor of hotelkamer een luchtcirculatie van 2 keer per uur gebruikelijk. Deze luchtbewegingen zijn zo laag dat virussen op oppervlakken terechtkomen en daar relatief snel sterven.

Kunnen airconditioningsinstallaties met virusfilters worden uitgerust?

Installatie achteraf is niet zinvol omdat de betreffende filters (HEPA) het vermogen van de bestaande installaties te sterk beïnvloeden. In principe is het zinvol de omgevingslucht met een apart apparaat te reinigen, dat onafhankelijk van andere airconditionings- of luchtbehandelingssystemen werkt. Bijvoorbeeld met de luchtreiniger KA-520. Alleen zo is een zinvolle combinatie van HEPA-filter en ventilatoreenheid mogelijk. En alleen zo kan het dure filter alleen worden gebruikt waar dit ook werkelijk nodig is.

Kan men luchtcirculatiesystemen voor de klimaatregeling blijven gebruiken?

Luchtcirculatiesystemen zoals luchtverhitters, fan coils, plafondcassettes of vloerverwarmingen kunnen nog steeds worden gebruikt. Deze systemen zorgen voor een geringe luchtcirculatie, zodat virussen zich net zo kunnen ophopen en sterven zoals dat bij een uitgeschakelde installatie het geval zou zijn. Ze transporteren de lucht ook niet over grote afstanden en vooral niet van de ene ruimte naar de andere (of van het ene halgedeelte naar het andere). Deze systemen kunnen daarom zonder gevaar worden gebruikt.

Volgens het Fachverband Gebäude-Klima e.V. zijn luchtcirculatieapparaten zoals ventilatorconvectors resp. secundaire luchtapparaten etc. „uitsluitend in de betreffende gebruiksunit effectief. Ze transporteren de lucht niet naar andere gebruiksunits en zijn daarom niet-kritisch.“ (Bron: Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie 24.04.2020, versie 2)