In het kader van duurzaam ondernemen ondersteunt Kampmann GmbH de trend richting koudemiddelen met een laag aardopwarmingsvermogen.

Logo CO2 cooling and heating

Op de zoektocht naar een koudemiddel met weinig milieueffecten ontkom je niet aan CO2. Zo blinkt CO2 niet alleen uit door de thermodynamische eigenschappen, maar vooral door het geringe aardopwarmingsvermogen. Als bijvoorbeeld 1 kg CO2 door een lek in de koudekring in de atmosfeer terechtkomt, is dit 3780 keer minder schadelijk dan bij het conventionele koudemiddel R404A.

Bovendien is CO2 een zogenoemd natuurlijk koudemiddel, dat niet energie-intensief geproduceerd hoeft te worden. Anders dan andere 'natuurlijke' alternatieven is het niet giftig noch brandbaar. De enige uitdaging zijn de hoge drukken. Zo zijn tot 10x hogere drukken (100 bar en hoger) mogelijk dan bij conventionele koudemiddelen. Bij de producten van Kampmann is met deze technische eigenschap rekening gehouden.