De projectomvang van MSR (meet-, stuur- en regeltechniek) omvat de complete MSR-techniek met alle voor het automatische bedrijf noodzakelijke regel- en bewakingsfuncties voor de besturing van apparaat- en koudesturing. De kern wordt gevormd door een vrij programmeerbaar DDC-substation met alle vereiste in- en uitgangen (I/O).

In de vorm van het DDC-stuur- en regelsysteem staat voor het regelen van de RLT-apparatuur hypermoderne stuurtechnologie met vele comfortfuncties ter beschikking. Deze maakt zowel een bewaking en bediening van de installatie op afstand via modem mogelijk, alsook een koppeling op de bedrijfsgegevensanalyseapparatuur. Een koppeling op bestaande

gebouwbeheersystemen via BACnet, LON, ModBUS is optioneel altijd mogelijk.

Web-gerelateerde bediening via ethernet-interface TCP/IP met volledig grafische interface conform DIN 1946 is in de regelaar voorgeprogrammeerd. De interface kan in een LAN worden geïntegreerd. Dit maakt een bediening met elke internetbrowser mogelijk.

terug naar het RLT-apparaat