Warmteterugwinnings-Systemen

Warmteterugwinnings-Systemen

Behalve de gangbare en op de markt bekende warmteterugwinningssystemen (WRG-systemen) passen wij een in eigen huis ontwikkeld WRG-systeem toe: de Ka2O-technologie.

Behuizingstechnologie

Behuizingstechnologie

Bij apparaten die buiten weerbestendig moeten worden opgesteld, verdient het condensatiegevaar in de winter maar met name ook tijdens koelen in de zomer speciale aandacht.

Ventilatoren

Ventilatoren

De energie-efficiëntie en een optimaal gebruik worden in hoge mate beïnvloed door de keuze van een optimaal ventilatorsysteem. Ook de actuele normen en voorschriften moeten bij het ontwerp altijd in aanmerking worden genomen.

Geïntegreerde koudeopwekking

Geïntegreerde koudeopwekking

Naast de externe koudeopwekking door de KaClima koudwateropwekker kan de koudeopwekking direct in de RLT-apparaten worden geïntegreerd.

MSR-techniek

MSR-techniek

De projectomvang van MSR (meet-, stuur- en regeltechniek) omvat de complete MSR-techniek met alle voor het automatische bedrijf noodzakelijke regel- en bewakingsfuncties voor de besturing van apparaat- en koudesturing.

Hydraulische groep voor hoogrendements-KV-systemen (HKVS)

Hydraulische groep voor hoogrendements-KV-systemen (HKVS)

Hydraulische regelgroepen zijn met name belangrijk voor HKV-systemen. Voor een optimaal systeemrendement moeten de waterweerstanden en regelkarakteristieken van de componenten en regelorganen in relatie tot elkaar worden berekend en ontwikkeld.