Welk WTW-systeem wordt gebruikt, is sterk afhankelijk van het project en de betreffende eisen. De keuze van het passende warmteterugwinningssysteem is niet altijd eenvoudig. De beslissing is afgestemd op het project en de eisen. Dat zijn onze sterke punten. Onze ingenieurs adviseren u graag.

Ka2O-technologie

 • Alternatieve (groene) vorm van warmteterungwinning
 • Temperatuurrendement: 87%
 • Adiabatisch rendement: 97%
 • Gecombineerde wamtewisselaar/ hybride bevochtiger
 • Gelijktijdige stof- en warmteoverdracht
 • 170 Pa drukverlies over totaal luchtvermogen
 • Modulair te verhogen van 200 tot 24.000 m³/h
 • Eenvoudige regeling in beproefd Kampmann design
 • TÜV-geteste technologie, sinds vele jaren in permanent gebruik
 • Geen extra drukverlies/ruimtebeslag door extra modules zoals b.v. honingraat-luchtbevochtiger
 • Korte sproeicycli leiden tot aanzienlijk lagere gemiddelde drukverliezen
 • Hygiënisch veilig door ontwerp volgens VDI 6022

Nadere informatie over de Ka2O-technologie vindt u hier.

Krachtige circulatiesystemen

 • 100% scheiding van de beide luchtstromen
 • lekkages volledig uitgesloten
 • geen overdracht van lucht met schadelijke stoffen, geuren of kiemen
 • bijzonder geschikt op het gebied van hygiëneapparaten
 • compacte constructie mogelijk, ook geschikt op nauwe montageplaatsen
 • separate opstelling van aanvoer- en afvoerluchtstroom door bouwkundige omstandigheden is geen probleem

Bij het gebruik van een krachtig circulatiesysteem zijn de hydraulische regelgroepen bijzonder belangrijk. Om de beste systeemrendementen te bereiken, moeten de componenten en regelaars qua waterweerstand en regelkarakteristiek op elkaar worden afgestemd, berekend en ontworpen.

Rotatiewarmtewisselaar

Rotatiewarmtewisselaars, ook als warmtewielen of rotors bekend, zijn zinvolle warmteoverdrachtssystemen, ook bij grote luchthoeveelheden > 100.000 m³/h. Vooral wanneer een gerichte vochtoverdracht gewenst is, is een rotatiewarmtewisselaar de juiste keuze.

Rotatiewarmtewisselaars behoren tot de regeneratieve energieterugwinningssystemen. Ze worden niet alleen in de ruimteluchttechniek (woningen, kantoren, productievestigingen) toegepast, maar ook in de procesluchttechniek.

De rotatiewarmtewisselaar wisselt tussen twee luchtstromen: de aanvoerluchtstroom die buitenlucht in het gebouw brengt enerzijds en de afvoerluchtstroom die verbruikte lucht van binnen naar buiten leidt anderzijds. In de winter stroomt de koude buitenlucht door de ene helft van de buffer, de afvoerlucht door de andere. Zo geeft de afvoerlucht het grootste deel van zijn warmte weer aan het buffersysteem af. De verwarmde helft van het wiel draait verder in de aanvoerluchtstroom en geeft zijn warmte aan de binnenstromende, koelere afvoerlucht af. De aanvoerlucht stroomt daardoor sterk verwarmd in het gebouw.

Diverse uitvoeringen van het buffermedium maken een gerichte vochtoverdracht mogelijk. Afhankelijk van de toepassing gebruiken wij de volgende buffersystemen:

 • Condensatierotoren - vochtoverdracht bij condensatie
 • Enthalpierotoren - hygroscopisch oppervlak - gemiddelde vochtoverdracht
 • Absorptierotoren - sterk hygroscopische zeoliet-coating - hoge vochtoverdracht
 • Epoxy-rotoren - hoge corrosiebescherming

Tegenstroomwarmtewisselaars

Het werkingsprincipe van tegenstroomwarmtewisselaars is eenvoudig en effectief. De luchtstromen worden langs parallelle aluminiumplaten in tegenstroomrichting geleid. Zo kan een hogere energie-uitwisseling worden bereikt vergeleken met een kruisstroomwarmtewisselaar.

De sterkste argumenten

 • zeer efficiënt bij compacte afmetingen
 • gescheiden luchtstromen
 • geen geuroverdracht
 • corrosiebestendig aluminium
 • temperatuurrendement tot 90%

Dubbele-platenwisselaar

Als dubbele-platenwisselaar worden ter verhoging van de warmteterugwinningscoëfficiënt tot meer dan 85% twee platenwarmtewisselaars in serie geschakeld. Retourlucht en buitenlucht worden met het tegenstroomprincipe geleid, zodat in zijn totaliteit een kruistegenstroom ontstaat. In de bypass van beide luchtstromen zijn afsluit- resp. regelkleppen geplaatst, zodat diverse bedrijfsmodi mogelijk zijn.

Daaronder bevindt zich een wateropvangbak van roestvrij staal met een centraal afschot naar het midden van de bak. Tegelijkertijd zorgt de bak voor geleiding van de retourlucht.

Met de dubbele-platenwisselaar is een hoog ontvochtigingsvermogen mogelijk. Daarom wordt deze WTW-uitvoering vaak in zwembaden toegepast.

terug naar het RLT-apparaat