Welk WTW-systeem wordt gebruikt, is sterk afhankelijk van het project en de betreffende eisen. De keuze van het passende warmteterugwinningssysteem is niet altijd eenvoudig. De beslissing is afgestemd op het project en de eisen. Dat zijn onze sterke punten. Onze ingenieurs adviseren u graag.

Ka2O-technologie

Naast de gebruikelijke en op de markt bekende warmteterugwinningssystemen (WTW-systemen) passen wij ook een zelf ontwikkeld WTW-systeem toe: de Ka2O-technologie.

De Ka2O-technologie is een uiterst efficiënt systeem op basis van indirecte verdampingskoeling.

Bij de ontwikkeling van deze techniek lag de nadruk op maximale afkoeling van de buitentemperatuur, tot aan het fysisch haalbare. Onze ontwikkelingsingenieurs zijn erin geslaagd de buitenlucht afhankelijk van de temperatuuromstandigheden tot > 20 Kelvin af te koelen.

Apparaatopbouw (voorbeeld)

              

Ka2O-technologie overzicht

 1. Deksel
 2. Waterafvoer
 3. Luchtgeleidingselement
 4. Sproeiers (demontabel)
 5. Watertoevoer
 6. Tegenstroom platenwisselaar
 7. Aluminium behuizing met geïntegreerde 3D-afvoer

              

De sterkste argumenten

 1. Maximaal koelvermogen - Bevochtiging van de afvoerlucht in de warmtewisselaar: met de Ka2O-technologie wordt de aanvoerlucht tot 0,5 K boven de natteboltemperatuur van de afvoerlucht gekoeld, onafhankelijk van de hoogte van de buitentemperatuur, ook bij 40 °C.
 2. TÜV-getest - Als enige fabrikant van verdampingskoelsystemen werden de vermogensgegevens bij koeling door TÜV Süd onafhankelijk gemeten en bevestigd.
 3. Geen extra koude noodzakelijk - Vanwege het hoge vermogen is afhankelijk van de vraag en het installatieontwerp geen extra koude nodig en kan alleen met de Ka2O-technologie worden gekoeld.
 4. Koeltechnologie van de toekomst - De koelvraag in de technische gebouwuitrusting neemt steeds verder toe. Volgens de EEG (Duitse Wet voor duurzame energie) is de verdampingskoeling een energetisch zinvolle methode om de lucht op passende wijze af te koelen.
 5. Warmteterugwinning - Door het tegenstroomprincipe wordt een temperatuurveranderingsgraad tot 87% bereikt, droog volgens EN 308 tot 78%.
 6. Modulaire techniek - Extreem variabel door de combinatie van max. twaalf modules naast elkaar en vijf moduletorens achter elkaar. Elke module beschikt over een nominale luchthoeveelheid van 400 m³/h, terwijl de minimale luchthoeveelheid per module 100 m³/h tot maximaal 450 m³/h bedraagt. Luchthoeveelheden van 1000 tot 27.000 m³/h zijn mogelijk.
 7. Gering drukverlies - De modules worden parallel doorstroomd. Ondanks het tegenstroomprincipe blijft het drukverlies bij elke modulecombinatie continu laag met 170 Pa.
 8. Onderhoud en toegankelijkheid - Voor inspectie en onderhoud van de modules kunnen in het WTW-systeem geïntegreerde luchtgeleidingsplaten eenvoudig worden verwijderd. Elke module is goed toegankelijk omdat er volgens VDI 6022 500 mm afstand aanwezig is.

  Zijaanzicht met gemonteerde luchtgeleiding (bedrijfstoestand) (links) en zijaanzicht met gedemonteerde luchtgeleiding (bij onderhoud) (rechts) 

  1. Ka2O-module eenvoudig toegankelijk in de LBK door zijdelings uitneembare luchtgeleidingselementen
  2. Toevoer-/buitenluchttraject is volledig gescheiden van vervuilde retour-/ afvoerlucht
  3. Watersysteem
  4. Ka2O-module
  5. Rondom afgedicht door conische verbindingen
 9. Watersysteem en -distributie - De sproeibevochtiging vindt plaats in het circulatiesysteem. Overtollig water wordt in een bakkensysteem opgevangen en weer voor de volgende sproeicyclus gebruikt. Het watersysteem is stroomloos geopend, zodat bij een storing geen water in het systeem achterblijft.
 10. Regeling KaControl - De regeling regelt de Ka2O-besproeiingscycli volautomatisch afhankelijk van de temperatuur en de luchthoeveelheid, om de pomplooptijd en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn in de regeling veiligheidsfuncties geïntegreerd om storingen te vermijden. De integratie in gebouwautomatiseringssystemen  vindt via BACnet, Modbus of LON plaats.

Toepassingsgebieden/montage

 • LBK-toepassingen in residentiële en niet-residentiële sectoren
 • de technologie kan overal worden gebruikt waar koeling nodig is, mits matig droge afvoerluchtomstandigheden met hoge interne koellasten beschikbaar zijn
 • bij behoefte aan een bijzonder energetische koeling met het regeneratieve en natuurlijke koudemiddel water (R718)

Spezial Ka2O

Nadere informatie over de Ka2O-technologie is ook hier beschikbaar.

Krachtige circulatiesystemen

 • 100% scheiding van de beide luchtstromen
 • lekkages volledig uitgesloten
 • geen overdracht van lucht met schadelijke stoffen, geuren of kiemen
 • bijzonder geschikt op het gebied van hygiëneapparaten
 • compacte constructie mogelijk, ook geschikt op nauwe montageplaatsen
 • separate opstelling van aanvoer- en afvoerluchtstroom door bouwkundige omstandigheden is geen probleem

Bij het gebruik van een krachtig circulatiesysteem zijn de hydraulische regelgroepen bijzonder belangrijk. Om de beste systeemrendementen te bereiken, moeten de componenten en regelaars qua waterweerstand en regelkarakteristiek op elkaar worden afgestemd, berekend en ontworpen.

Rotatiewarmtewisselaar

Rotatiewarmtewisselaars, ook als warmtewielen of rotors bekend, zijn zinvolle warmteoverdrachtssystemen, ook bij grote luchthoeveelheden > 100.000 m³/h. Vooral wanneer een gerichte vochtoverdracht gewenst is, is een rotatiewarmtewisselaar de juiste keuze.

Rotatiewarmtewisselaars behoren tot de regeneratieve energieterugwinningssystemen. Ze worden niet alleen in de ruimteluchttechniek (woningen, kantoren, productievestigingen) toegepast, maar ook in de procesluchttechniek.

De rotatiewarmtewisselaar wisselt tussen twee luchtstromen: de aanvoerluchtstroom die buitenlucht in het gebouw brengt enerzijds en de afvoerluchtstroom die verbruikte lucht van binnen naar buiten leidt anderzijds. In de winter stroomt de koude buitenlucht door de ene helft van de buffer, de afvoerlucht door de andere. Zo geeft de afvoerlucht het grootste deel van zijn warmte weer aan het buffersysteem af. De verwarmde helft van het wiel draait verder in de aanvoerluchtstroom en geeft zijn warmte aan de binnenstromende, koelere afvoerlucht af. De aanvoerlucht stroomt daardoor sterk verwarmd in het gebouw.

Diverse uitvoeringen van het buffermedium maken een gerichte vochtoverdracht mogelijk. Afhankelijk van de toepassing gebruiken wij de volgende buffersystemen:

 • Condensatierotoren - vochtoverdracht bij condensatie
 • Enthalpierotoren - hygroscopisch oppervlak - gemiddelde vochtoverdracht
 • Absorptierotoren - sterk hygroscopische zeoliet-coating - hoge vochtoverdracht
 • Epoxy-rotoren - hoge corrosiebescherming

Tegenstroomwarmtewisselaars

Het werkingsprincipe van tegenstroomwarmtewisselaars is eenvoudig en effectief. De luchtstromen worden langs parallelle aluminiumplaten in tegenstroomrichting geleid. Zo kan een hogere energie-uitwisseling worden bereikt vergeleken met een kruisstroomwarmtewisselaar.

De sterkste argumenten

 • zeer efficiënt bij compacte afmetingen
 • gescheiden luchtstromen
 • geen geuroverdracht
 • corrosiebestendig aluminium
 • temperatuurrendement tot 90%

Dubbele-platenwisselaar

Als dubbele-platenwisselaar worden ter verhoging van de warmteterugwinningscoëfficiënt tot meer dan 85% twee platenwarmtewisselaars in serie geschakeld. Retourlucht en buitenlucht worden met het tegenstroomprincipe geleid, zodat in zijn totaliteit een kruistegenstroom ontstaat. In de bypass van beide luchtstromen zijn afsluit- resp. regelkleppen geplaatst, zodat diverse bedrijfsmodi mogelijk zijn.

Daaronder bevindt zich een wateropvangbak van roestvrij staal met een centraal afschot naar het midden van de bak. Tegelijkertijd zorgt de bak voor geleiding van de retourlucht.

Met de dubbele-platenwisselaar is een hoog ontvochtigingsvermogen mogelijk. Daarom wordt deze WTW-uitvoering vaak in zwembaden toegepast.