Hydraulische regelgroepen zijn met name belangrijk voor HKV-systemen. Voor een optimaal systeemrendement moeten de waterweerstanden en regelkarakteristieken van de componenten en regelorganen in relatie tot elkaar worden berekend en ontwikkeld.

Er zijn vier verschillende regelgroepuitvoeringen per installatieconstellatie beschikbaar

• Classic
• Classic flex
• Premium
• Premium plus

Uitrusting

Classic

Classic Flex

Premium

Premium plus

Zelfdragende frameconstructie

Gelaste leidingen

Veiligheidsmodule met MAG en vuilvanger

Pomp

WRG-klep

Beschermklep tegen ijsvorming

Eenvoudige integratie binnen regeling 0..10V, Aan / Uit

Frequentieomvormer

X

Waterzijdige temperatuursensor

X

✓ (alleen B32)

Regeling van de bescherming tegen ijsvorming

X

Vermogensbesturing pomp, WRG-klep

X

X

X

Vorstbeschermingsregeling

X

X

Energetisch optimale regeling

X

X

Doorstroomsensor

X

X

Luchtzijdige sensor

X

X

V

Energiebalansregeling, grafisch geprepareerd en op het display weergegeven

X

X

X

Touchscreen 4 inch

X

X

X

Touchscreen 8 inch - schematische weergave

X

X

Noodbedieningsniveau

X

X

X

Min. drukbewaking

X

Bewaking vuilvanger

X

X

X

Voeding hulpenergie (warmte/koude)

X

X

X

✓ (optie)

Dubbele pomp

X

X

✓ (optie)

✓ (optie)

Integratie AAK (adiabatische koeling afvoerlucht)

X

X

X

✓ (optie)

Installaties met meerdere kanalen

X

X

X

✓ (optie)

Ontvochtigingsterugwinning

X

X

X

✓ (optie)

Vrije koeling

X

X

X

✓ (optie)

Buskoppelingen ModBus RTU, BACnet IP

X

X

✓ (optie)

✓ (optie)

Inbedrijfstelling

X

✓ (optie)

terug naar het RLT-apparaat