hydraulik

Hydraulische groep voor hoogrendements-KV-systemen (HKVS)

Hydraulische regelgroepen zijn met name belangrijk voor HKV-systemen. Voor een optimaal systeemrendement moeten de waterweerstanden en regelkarakteristieken van de componenten en regelorganen in relatie tot elkaar worden berekend en ontwikkeld.

Er zijn vier verschillende regelgroepuitvoeringen per installatieconstellatie beschikbaar

• Classic
• Classic flex
• Premium
• Premium plus

Uitrusting

Classic

Classic Flex

Premium

Premium plus

Zelfdragende frameconstructie

Gelaste leidingen

Veiligheidsmodule met MAG en vuilvanger

Pomp

WRG-klep

Beschermklep tegen ijsvorming

Eenvoudige integratie binnen regeling 0..10V, Aan / Uit

Frequentieomvormer

X

Waterzijdige temperatuursensor

X

✓ (alleen B32)

Regeling van de bescherming tegen ijsvorming

X

Vermogensbesturing pomp, WRG-klep

X

X

X

Vorstbeschermingsregeling

X

X

Energetisch optimale regeling

X

X

Doorstroomsensor

X

X

Luchtzijdige sensor

X

X

V

Energiebalansregeling, grafisch geprepareerd en op het display weergegeven

X

X

X

Touchscreen 4 inch

X

X

X

Touchscreen 8 inch - schematische weergave

X

X

Noodbedieningsniveau

X

X

X

Min. drukbewaking

X

Bewaking vuilvanger

X

X

X

Voeding hulpenergie (warmte/koude)

X

X

X

✓ (optie)

Dubbele pomp

X

X

✓ (optie)

✓ (optie)

Integratie AAK (adiabatische koeling afvoerlucht)

X

X

X

✓ (optie)

Installaties met meerdere kanalen

X

X

X

✓ (optie)

Ontvochtigingsterugwinning

X

X

X

✓ (optie)

Vrije koeling

X

X

X

✓ (optie)

Buskoppelingen ModBus RTU, BACnet IP

X

X

✓ (optie)

✓ (optie)

Inbedrijfstelling

X

✓ (optie)

  ✓

  

De premium-plus-module biedt verschillende toepassingsmogelijkheden. Hier is een voorbeeld voor de integratie van adiabatische koeling van  retourlucht (AAK) in de koelsequentie van een installatie met meerdere kanalen en aanvullende toevoer en afvoer van warmte- en koelenergie.

 

In (krachtige) circulatiesystemen wordt meestal een antivriesmiddel gebruikt om bevriezing van de installatie(s) bij lage buitentemperaturen te voorkomen. Daarvoor kan men kiezen uit verschillende vloeistoffen. Het meest gebruikelijke warmteoverdrachtsmedium is Antifrogen N (mono-ethyleenglycol met additieven) in mengsels van 20% (minimum voor antivriesmiddel) en 54% (koelinstallaties). Omdat Antifrogen N bij inslikken gevaarlijk voor de gezondheid is, wordt in de levensmiddelenindustrie het niet-giftige Antifrogen L (propyleenglycol met additieven) toegepast.

  

Antifrogen N 

Het antivriesmiddel is geschikt voor klassieke warmteoverdrachts- en koelvloeistoffen in de industrie.

Typische toepassingen: warmwaterverwarmingen, technische koelinstallaties, warmtepompinstallaties, warmteterugwinningsinstallaties, gasthermen etc. De minimumconcentratie is 20 vol% en komt overeen met een bescherming tot -10 °C. 

Eigenschappen Antifrogen N

 

Antifrogen L 

Het antivriesmiddel is geschikt voor warmteoverdrachts- en koelvloeistoffen in de levensmiddelen- en genotmiddelensector.

Typische toepassingen: als koelpekel en warmtedragervloeistof in warmtepompinstallaties, in de levensmiddelen- en genotmiddelenindustrie, farmaceutische industrie. De minimumconcentratie is 25 vol% en komt overeen met een bescherming tot -10 °C. 

Eigenschappen Antifrogen L

  

terug naar het RLT-apparaat