Naast de gebruikelijke en op de markt bekende warmteterugwinningssystemen (WTW-systemen) passen wij ook een zelf ontwikkeld WTW-systeem toe: de Ka2O-technologie.

De Ka2O-technologie is een uiterst efficiënt systeem op basis van indirecte verdampingskoeling.

Bij de ontwikkeling van deze techniek lag de nadruk op maximale afkoeling van de buitentemperatuur, tot aan het fysisch haalbare. Onze ontwikkelingsingenieurs zijn erin geslaagd de buitenlucht afhankelijk van de temperatuuromstandigheden tot > 20 Kelvin af te koelen.

Schema RLT Gerät

Apparaatopbouw (voorbeeld)

Ka2O-technologie overzicht

 1. Deksel
 2. Waterafvoer
 3. Luchtgeleidingselement
 4. Sproeiers (demontabel)
 5. Watertoevoer
 6. Tegenstroom platenwisselaar
 7. Aluminium behuizing met geïntegreerde 3D-afvoer

         

De sterkste argumenten

 1. Maximaal koelvermogen - Bevochtiging van de afvoerlucht in de warmtewisselaar: met de Ka2O-technologie wordt de aanvoerlucht tot 0,5 K boven de natteboltemperatuur van de afvoerlucht gekoeld, onafhankelijk van de hoogte van de buitentemperatuur, ook bij 40 °C.
 2. TÜV-getest - Als enige fabrikant van verdampingskoelsystemen werden de vermogensgegevens bij koeling door TÜV Süd onafhankelijk gemeten en bevestigd.
 3. Geen extra koude noodzakelijk - Vanwege het hoge vermogen is afhankelijk van de vraag en het installatieontwerp geen extra koude nodig en kan alleen met de Ka2O-technologie worden gekoeld.
 4. Koeltechnologie van de toekomst - De koelvraag in de technische gebouwuitrusting neemt steeds verder toe. Volgens de EEG (Duitse Wet voor duurzame energie) is de verdampingskoeling een energetisch zinvolle methode om de lucht op passende wijze af te koelen.
 5. Warmteterugwinning - Door het tegenstroomprincipe wordt een temperatuurveranderingsgraad tot 87% bereikt, droog volgens EN 308 tot 78%.
 6. Modulaire techniek - Extreem variabel door de combinatie van max. twaalf modules naast elkaar en vijf moduletorens achter elkaar. Elke module beschikt over een nominale luchthoeveelheid van 400 m³/h, terwijl de minimale luchthoeveelheid per module 100 m³/h tot maximaal 450 m³/h bedraagt. Luchthoeveelheden van 1000 tot 27.000 m³/h zijn mogelijk.
 7. Gering drukverlies - De modules worden parallel doorstroomd. Ondanks het tegenstroomprincipe blijft het drukverlies bij elke modulecombinatie continu laag met 170 Pa.
 8. Onderhoud en toegankelijkheid - Voor inspectie en onderhoud van de modules kunnen in het WTW-systeem geïntegreerde luchtgeleidingsplaten eenvoudig worden verwijderd. Elke module is goed toegankelijk omdat er volgens VDI 6022 500 mm afstand aanwezig is.

  Zijaanzicht met gemonteerde luchtgeleiding (bedrijfstoestand) (links) en zijaanzicht met gedemonteerde luchtgeleiding (bij onderhoud) (rechts) 

  1. Ka2O-module eenvoudig toegankelijk in de LBK door zijdelings uitneembare luchtgeleidingselementen
  2. Toevoer-/buitenluchttraject is volledig gescheiden van vervuilde retour-/ afvoerlucht
  3. Watersysteem
  4. Ka2O-module
  5. Rondom afgedicht door conische verbindingen
 9. Watersysteem en -distributie - De sproeibevochtiging vindt plaats in het circulatiesysteem. Overtollig water wordt in een bakkensysteem opgevangen en weer voor de volgende sproeicyclus gebruikt. Het watersysteem is stroomloos geopend, zodat bij een storing geen water in het systeem achterblijft.
 10. Regeling KaControl - De regeling regelt de Ka2O-besproeiingscycli volautomatisch afhankelijk van de temperatuur en de luchthoeveelheid, om de pomplooptijd en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn in de regeling veiligheidsfuncties geïntegreerd om storingen te vermijden. De integratie in gebouwautomatiseringssystemen  vindt via BACnet, Modbus of LON plaats.

  

Toepassingsgebieden/montage

 • LBK-toepass
  ingen in residentiële en niet-residentiële sectoren
 • de technologie kan overal worden gebruikt waar koeling nodig is, mits matig droge afvoerluchtomstandigheden met hoge interne koellasten beschikbaar zijn
 • bij behoefte aan 
  een bijzonder energetische koeling met het regeneratieve en natuurlijke koudemiddel water (R718)

Spezial Ka2O

Nadere informatie over de Ka2O-technologie is ook hier beschikbaar.

  

terug naar het RLT-apparaat