Naast de externe koudeopwekking door de KaClima koudwateropwekker kan de koudeopwekking direct in de RLT-apparaten worden geïntegreerd. De integratie van koudetechnische componenten maakt een uiterst compacte constructie, een hoge bedrijfsveiligheid dankzij geringe vulhoeveelheden in combinatie met korte geleidingen en een hoge energie-efficiëntie mogelijk op grond van geringe distributie- en stilstandverliezen. Het koudemiddelcircuit wordt met chloorvrij en milieuvriendelijk koudemiddel R134A (GWP: 1430) gevuld; in combinatie met de door ons gebruikte koudcircuitcomponenten kan nu reeds R513A (GWP: 631) als Low-GWP-koudemiddel conform de eisen van de F-gassenverordening worden ingezet. In onderlinge koppeling kunnen koudeprestaties van meer dan 500 kW worden gerealiseerd.

Als compressor passen we een halfhermetische zuigercompressor (merk Bitzer) toe, met als voordeel een traploze regeling van 10-100%.

Verdere voordelen zijn

  • Duidelijke garantiegrenzen, vooral met een totale MSR van ons bedrijf
  • Door de compressor in de luchtstroom te plaatsen, vindt optimale koeling plaats
  • Optimaal op elkaar afgestemde koel- en regelcomponenten
  • Geen energieverlies door tussenmedium water
  • Optie: koelzijdig leidingwerk en inbedrijfstelling af fabriek mogelijk -> tijdbesparing op de bouwplaats
  • Onderhoud door fabrikant
  • Wegval of reductie van externe terugvloeikoeleenheden
  • Geringe hoeveelheden koudemiddel door korte leidingen

Toepassingsmogelijkheden

1. Koelen van toevoerlucht in combinatie met koudeterugwinning en sorptieve warmteoverdragers

2. Ontvochtiging in combinatie met koudeterugwinning en sorptieve warmteoverdragers

3. Ontvochtiging met dubbele condensator technologie

4. Verwarmen van toevoerlucht in warmtepompmodus

5. Procestechniek

terug naar het RLT-apparaat