Naast de externe koudeopwekking door de KaClima koudwateropwekker kan de koudeopwekking direct in de RLT-apparaten worden geïntegreerd. De integratie van koudetechnische componenten maakt een uiterst compacte constructie, een hoge bedrijfsveiligheid dankzij geringe vulhoeveelheden in combinatie met korte geleidingen en een hoge energie-efficiëntie mogelijk op grond van geringe distributie- en stilstandverliezen. Het koudemiddelcircuit wordt met chloorvrij en milieuvriendelijk koudemiddel R134A (GWP: 1430) gevuld; in combinatie met de door ons gebruikte koudcircuitcomponenten kan nu reeds R513A (GWP: 631) als Low-GWP-koudemiddel conform de eisen van de F-gassenverordening worden ingezet. In onderlinge koppeling kunnen koudeprestaties van meer dan 500 kW worden gerealiseerd.

Als compressor passen we een halfhermetische zuigercompressor (merk Bitzer) toe, met als voordeel een traploze regeling van 10-100%.

Verdere voordelen zijn

• Transparante garantiebepalingen, in het bijzonder met een complete MSR uit eigen huis
• Doordat de compressor in de luchtstroom is ingebouwd, vindt er een optimale koeling plaats
• Optimaal op elkaar afgestemde koude- en regeltechnische componenten
• Geen energieverlies via het tussenmedium water
• Optie: Koudezijdig buizenwerk en IBN in de fabriek mogelijk -> tijdsbesparing op de bouwplaats
• Onderhoud door fabrikant

terug naar het RLT-apparaat