Op deze service kunt u aan!

Kampmann-services

De klanten van Kampmann GmbH kunnen vertrouwen op de organisatie en uitvoering van een wereldwijde klantenservice. Tot het serviceteam behoren Kampmann-specialisten op meerdere locaties en meer dan 130 technisch geschoolde contractwerknemers op 80 nationale en internationale locaties.

In het kader van onze dienstverlening houden we ons zowel met reparaties van bestaande installaties als met functietests en instructies voor de eerste inbedrijfstelling bezig. Vanzelfsprekend helpen wij bij de opmetingen, de montage en het onderhoud van alle Kampmann-producten.

Servicetoepassingen voor RLT-apparaten

Wij ondersteunen onze klanten door middel van een omvangrijk serviceaanbod. Naast eigen medewerkers kunnen we indien nodig terugvallen op een netwerk van servicepartners. Bovendien kunnen we desgewenst voor speciale taken, bijv. voor warmteterugwinning-supervisors, externe partners ter ondersteuning beschikbaar stellen. Neemt u a.u.b. een aanloopperiode van ca. 15 werkdagen in acht.

Vanzelfsprekend voeren wij ook onderhoudswerkzaamheden uit, waarmee de duurzaamheid van het apparaat gewaarborgd wordt. Hieronder vallen in het bijzonder onderhoudswerkzaamheden voor koude- en MSR-techniek alsmede onderhoudswerkzaamheden voor de koudedampbevochtiger AirKAD.