De behoefte aan informatie omtrent de juiste werking van klimaat- en luchtbehandelingssystemen is tegenwoordig erg groot. Wij als fabrikant op het gebied van klimaattechniek zien het als onze plicht de belangrijkste bevindingen met onze gebruikers en klanten te delen en eventuele misverstanden op te helderen.

Verse lucht tegen virussen in het klaslokaal
Bent u op zoek naar informatie over luchtbehandeling van schoolgebouwen? Hier vindt u snel wat u zoekt: het luchtbehandelingsapparaat voor scholen WZA.
Met voldoende luchtverversing zorgt u voor een lage virusconcentratie in het klaslokaal. Zelfs de bouwwerkzaamheden voor ons stekkerklare decentrale luchtbehandelingsapparaat zijn niet te complex. En beloont wordt die beslissing met veilige lucht, een duurzame warmte- resp. koelterugwinning en gezonde regeling van de luchtvochtigheid. Alles volautomatisch. Wij leggen het complete zorgeloospakket uit: het decentrale luchtbehandelingsapparaat WZA.

In principe geldt dat het coronavirus zich door middel van druppeltjes onder de samenleving verspreidt en dat de overdracht door aerosolen in binnenruimtes voor een aanzienlijk deel van de infecties verantwoordelijk is. Juist daarom is een goede luchtbehandeling van ruimtes met een zo hoog mogelijk gehalte frisse buitenlucht zeer belangrijk, wat naast veel andere aanbevelingen ook in de aanwijzingen van het Robert Koch Instituut (RKI) te lezen is.

Potentiële virussen in ruimtes worden door de toevoer van gefilterde en behandelde buitenlucht en door de afvoer van belaste binnenlucht verlaagd. Door het gebruik van RLT-installaties ontstaan zogenaamde verdunningseffecten en daarmee een reductie van de virusbelasting in een ruimte.

Praktische aanwijzingen en tips voor uitgebreide veiligheidsmaatregelen en het gebruik van luchtbehandelingssystemen kunnen als volgt worden gedefinieerd.

Installatietypes

Installaties voor circulatielucht of secundaire lucht

Deze apparaten verwarmen en/of koelen de aanwezige binnenlucht.

Onze tips:

  • Toerental ventilator verlagen voor een lagere luchtsnelheid
  • Door middel van raamventilatie (of een luchtbehandelingssysteem indien aanwezig) de toevoer van frisse lucht verhogen

Luchtbehandelingsapparaten of stationaire luchtbehandelingsapparaten (RLT-apparaten)

Deze apparaten voorzien een ruimte van frisse lucht, van buitenlucht dus. Daarbij wordt de frisse lucht al naar gelang de installatie bijvoorbeeld verwarmd of gekoeld. De meeste luchtbehandelingsapparaten beschikken bovendien over warmteterugwinning.

Onze tips:

  • Gehalte buitenlucht indien mogelijk verhogen
  • Gehalte circulatielucht verlagen, indien mogelijk geen circulatielucht toevoegen
  • Installaties niet uitschakelen, er dreigt bevriezingsgevaar van installatiedelen (apparaten die niet worden gebruikt, moeten in de „vakantiemodus” worden gezet)
  • Bij installaties met een rotatiewarmtewisselaar regelmatig onderhoud met betrekking tot de dichtheid en eventueel desinfectie uitvoeren

Overdrukventilatie op de vleesafdeling

Een overdrukinstallatie heeft als doel het achterste gedeelte van de toonbank tegen besmetting te beschermen en is een belangrijk hygiënisch middel. In supermarkten zijn ze conform DIN 10505 normaal gesproken voorzien van HEPA-filters van kwaliteitsklasse H13. Deze filteren grotendeels ook virussen.

Onze tips:

  • Overdrukinstallaties niet uitschakelen
  • Indien mogelijk schakelniveau/toerental verhogen
  • Tijdprogramma's in de permanente modus zetten of looptijden verlengen

Omdat apparaten voor luchtcirculatie en buitenlucht in zeer uiteenlopende varianten verkrijgbaar zijn, zijn installatiespecifieke richtlijnen op dit punt niet mogelijk. Als u niet zeker weet welk type installatie bij u gemonteerd is, neemt u contact op met de planner of installateur van de installatie.

Voor alle types installaties geldt dat grondig onderhoud conform hygiënerichtlijn VDI 6022 belangrijk is. Bij vervanging van de filters moeten de gebruikelijke maatregelen zoals goede stofbescherming, veiligheidsbril, handschoenen etc. worden genomen.

Bij vragen staan wij graag ter beschikking. Maak daarvoor gebruik van onze zoekfunctie naar uw contactpersoon.

Luchtreiniger

Waar kan een luchtreiniger worden gebruikt?

Met de passende bouwgrootte en het passende debiet is een luchtreiniger geschikt voor elke locatie, waarbij het niet uitmaakt of het om allergenen, schadelijke stoffen of aerosolen gaat.

In gesloten ruimtes (bv. woonkamers, kantoren, cafés, hotelkamers, wachtkamers etc.) is de concentratie van de mogelijk schadelijke deeltjes en gassen tussen 2 tot 5 keer zo hoog dan in de openlucht. Een luchtreiniger verlaagt deze belasting door virussen, bacteriën en allergenen omdat deze de deeltjes uit de binnenlucht filtert.

Onze tips:

  • Grote HEPA-filters van kwaliteitsklasse H13 gebruiken – die filteren 99,95 % van alle potentieel schadelijke deeltjes
  • Met mobiele plug-and-play-apparaten voor flexibiliteit zorgen
  • Bouwgrootte overeenkomstig de grootte van de ruimte en het debiet kiezen

Beschikbaar in drie uitvoeringen en vermogensniveaus. > Luchtreiniger KA520